KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG  HUYỆN YÊN ĐỊNH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TH  YÊN THỌ                     Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

 

 


             Số: 03 /KH- CĐTr                             Yên Định, ngày 10  tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

năm học 2021 -2022

 

I. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch:

- Căn cứ công văn số 01/CTCT năm 2021 – LĐLĐ huyện Yên Định ngày 10/01/2021 và KH số 11/LĐLĐ huyện Yên Định, ngày 09/09/2021 về việc xây dựng kế hoạch hoạt động công đoàn khối trường học, năm học 2021-2022.

- Căn cứ KH, nhiệm vụ năm học 2021-2022 của Trường TH Yên Thọ.

- Căn cứ kết quả quá trình công tác Công đoàn trường TH Yên Thọ năm học 2020-2021 và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Trường TH Yên Thọ, Nhiệm kỳ:  2017-2022.

Năm học 2021-2022, Công đoàn trường TH Yên Thọ phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, để làm tốt những việc sau:

II. Đặc điểm tình hình

1. Tình hình đội ngũ CBGVNV

Tổng số CBGV, NV:  23  - trong đó nữ: 16

         + Biên chế:    23                - trong đó nữ: 16

+ Hợp đồng:     0              - trong đó nữ: 0

Tổng số đoàn viên:  23     - trong đó nữ : 0

          Tổng số Đảng viên:   20    - trong đó nữ: 13

         Cán bộ quản lý:     2         - trong đó nữ:  1

         Trình độ chuyên môn:

         - Cao học:       0               - trong đó nữ:  0 

         - Đại học:     15                - trong đó nữ:  8

         - Cao đẳng:    7                - trong đó nữ:   7

         - Trung cấp:   1                - trong đó nữ:    1

         Trình độ lí luận chính trị:

- Cao cấp lí luận chính trị:   0           - trong đó nữ: 0

- Trung cấp lí luận chính trị:   2          - trong đó nữ:  1

2. Những thuận lợi và khó khăn

a. Thuận lợi

- Có sự chỉ đạo trực tiếp của Chi bộ Đảng Trường TH Yên Thọ

- Sự phối hợp chặt chẽ trong công tác giữa công đoàn với chuyên môn và sự đoàn kết, nhất trí cao của tập thể đoàn viên trong công đoàn.

- Sự ủng hộ nhiệt tình của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

- Sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo phụ trách khối công đoàn các trường học và LĐLĐ Yên Định.

- 100% đoàn viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn cao; năng lực công tác tốt;chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm vững vàng.

b. Khó khăn:

- CSVC, trang thiết bị phục vụ cho công đoàn hoạt động còn thiếu thốn.

- GV, NV nhà trường chuyên môn chưa đồng đều, chưa cùng chuyên ngành đào tạo, gây khó khăn khi bố trí sắp xếp việc làm.

- Kinh phí hoạt động của công đoàn còn quá ít, chưa đáp ứng được nhu cầu khi tổ chức các hoạt động lớn, cũng như chưa khích lệ được tinh thần lao động tích cực của đoàn viên, công tác thi đua khen thưởng của công đoàn còn hạn chế.

- Nhiều đoàn viên xa trường, dạy học 2 buổi/ ngày gặp khó khăn khi tổ chức sinh hoạt công đoàn.

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra hết sức phức phức tạp, nhiều hoạt động, việc làm đã xây dựng nhưng không không thực hiện theo đúng kế hoạch, bị gián đoạn.

III. Kế hoạch hoạt động

1. Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành; tham gia quản lý đơn vị

      1.1. Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp,chính đáng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành

a. Những việc cần làm:

- Thường xuyên quan tâm, chăm lo đến quyền và lợi ích của người lao động trong cơ quan như các khoản: lương, phụ cấp chức vụ, ưu đãi ngành, thâm niên, chế độ tăng lương, chế độ nghỉ, lễ tết, chế độ ốm đau, thai sản, công tác thi đua khen thưởng, chế độ làm thêm giờ…

- Công đoàn phối hợp tốt với chuyên môn trong việc bố trí, sắp xếp công việc, phù hợp với năng lực, trình độ, sức khỏe của mỗi đoàn viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đoàn viên có cơ hội phấn đấu, cống hiến, sáng tạo và phát triển.

- Phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày và linh hoạt thay đổi kế hoạch giáo dục phù hợp với tình hình hình thực tế để nâng cao chất lượng dạy học và các hoạt động giáo dục khác trong nhà trường.

- Tiếp tục duy trì và sử dụng hiệu quả các loại quỹ đã xây dựng.

- Vận động đoàn viên dạy hỗ trợ, tương trợ lẫn nhau khi có việc ốm đau, hệ trọng trong gia đình.

- Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT trong cơ quan. Tham gia giao lưu với các trường bạn, địa phương khi tổ chức (Nếu dịch Covid an toàn)

- Tiếp tục duy trì tốt công tác động viên, thăm hỏi đoàn viên, bố, mẹ, con của đoàn viên khi ốm nặng, tai nạn rủi ro, mừng con đậu Đại học, cưới hỏi, mừng nhà mới; tổ chức tặng quà tết Trung thu cho con đoàn viên, HS trong toàn trường, thưởng khuyến học cho con đoàn viên học giỏi... (theo Quy chế chi tiêu tài chính của công đoàn).

b. Chỉ tiêu phấn đấu:

- 100% CBGV,NV trong cơ quan được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách của nhà nước quy định.

- 100% đoàn viên được bố trí lao động tương đối phù hợp với năng lực, sở trườngcủa cá nhân.

- Phấn đấu cuối năm học 2021-2022, dự kiến công đoàn có:

+ Quỹ tham quan  du lịch: 255 000 000 đồng

- 100% đoàn viên tham gia đầy đủ các phong trào văn hóa văn nghệ, TDTT và đạt kết quả cao, qua các đợt giao lưu.

- Cuối năm học, công đoàn phối hợp với nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, tổ chức cho đoàn viên đi nghỉ mát Sầm Sơn từ 1 đến 2 ngày, phấn đấu 100% đoàn viên được tham gia (nếu dịch Covit – 19 không diễn ra)

- 100% đoàn viên có trang phục, mặc đồng phục trong các ngày đại lễ, ngày thứ hai chào cờ đầu tuần.

- 100% đoàn viên và các người thân của gia đình được thăm hỏi động viên kịp thời khi có việc vui buồn.

c. Biện pháp thực hiện:

- Phối hợp với chuyên môn, các tổ chức trong cơ quan để tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và giao lưu với địa phương, các trường bạn.

- Phối hợp với chuyên môn sắp xếp, bố trí công việc đúng người, đúng việc.

- Tổ chức động viên thăm hỏi kịp thời đoàn viên, gia đình đoàn viên khi có người thân ốm đau đi viện, tai nạn rủi ro, theo định mức thăm hỏi

- Duy trì hiệu quả các loại quỹ đã xây dựng và sử dụng quỹ lành mạnh.

- Nắm vững các chế độ chính sách của người lao động để bảo vệ quyền, lợi ích cho đoàn viên trong cơ quan.

- Tổ chức tặng quà cho các cháu - con của đoàn viên công đoàn nhân dịp tết tết Trung thu 15/8 âm lịch và Tết Thiếu nhi 1/6.

1.2. Tham gia quản lý đơn vị

a. Những việc cần làm:

- Đầu năm học, công đoàn phối hợp với nhà trường xây dựng tốt các Quy chế hoạt động như: Quy chế hoạt động cơ quan, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế phối hợp công tác giữa Công đoàn với chuyên môn, Quy chế thi đua khen thưởng... nhằm quản lý, điều hành tốt các công việc, kế hoạch đặt ra trong năm học.

b. Chỉ tiêu phấn đấu:

- Xây dựng hoàn thiện các Quy chế hoạt động ngay đầu năm học mới.

- Công đoàn tham gia tích cực các hoạt động của chuyên môn và đạt hiệu quả.

c. Biện pháp thực hiện:

- Tuyên truyền vận động đoàn viên chấp hành tốt các nội quy, quy chế cơ quan, cũng như các quy định của ngành, công đoàn yêu cầu.

- Phối hợp với chuyên môn xây dựng kịp thời các quy chế hoạt động trong cơ quan, công khai, công bằng và dân chủ ngay đầu năm học mới.

- Giám sát, theo dõi việc thực hiện các chế độ chính sách cho đoàn viên, giải quyết kịp thời các chế độ, việc làm, các hoạt động trong cơ quan.

- Yêu cầu đoàn viên đăng kí các danh hiệu thi đua đầu năm học, động viên đoàn viên làm tốt và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền cho đoàn viên về chăm lo và tự chăm lo đời sống vật chất, biết làm kinh tế gia đình, mở rộng giao lưu, đầu tư, kinh doanh để nâng cao nguồn thu nhập cho gia đình và cải thiện mức sống.

        2. Công tác tuyên truyền giáo dục, vận động đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

       2.1. Công tác tuyên truyền, giáo dục,quán triệt chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và triển khai nhiệm vụ năm học.

       a. Những việc cần làm

       - Công đoàn phối hợp với chuyên môn tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết chủ trương chính sách của Đảng, luật pháp Nhà nước và của ngành Giáo dục, của Công đoàn các cấp.

       - Quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội LĐLĐ huyện nhiệm kỳ 2017-2022.

       - Tuyên truyền các ngày kỉ niệm lớn trong năm.: Tuyên truyền 74 năm ngày thành lập công đoàn Thanh Hóa (17/10/1951 – 17/10/2020); kỉ niệm 69 năm ngày thành lập CĐGD Thanh Hóa (17/10/1951 – 17/10/2020)

       - Thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 40 của Ban Bí thư TW Đảng về việc xây dựng đội ngũ Nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục và “ Nói không với vi phạm đạo dức Nhà giáo trong các cơ sở GD”.

       - Đẩy mạnh và tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 29 Hội nghị TW 8 (Khóa XI) của Đảng về Đổi mới căn bản, toàn diện GD và đào tạo. Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, và các sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh.

       - Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả đề án “Nâng cao chất lượng GD và ĐT giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020” của UBND huyện, thực hiện phong trào Công đoàn chung tay XD nông thôn mới.

       - Tuyên truyền, phổ biết, quán triệt tất cả các Chỉ thị, công văn của cấp trên và ứng phó tốt với dịch bệnh Covid- 19 khi diễn ra.

       b. Chỉ tiêu phấn đấu

       - Tất cả các công văn, chỉ thị triển khai đầy đủ, kịp thời

       - Phấn đấu 100% CB, GV, NV  nắm vững và thực hiện tốt các ND nêu trên.

       c. Biện pháp thực hiện

       - Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, chính trị, pháp luật cho đoàn viên trong các buổi sinh hoạt tập thể tại trường.

       - Yêu cầu đoàn viên tích cực tự giác học tập, nghiên cứu tài liệu; tích cực xem vô tuyến, đọc sách báo, tạp chí để nắm vững thông tin và vận dụng vào cuộc sống thực tiễn.    

       - Học tập tấm gương đạo đức của Bác Hồ, yêu cầu mỗi đoàn viên đăng kí một việc làm thiết thực trong năm.

       2.2. Công tác phát triển đội ngũ cán bộ Nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục

       a. Những việc cần làm

       - Công đoàn tiếp tục phối hợp với chuyên môn động viên CB, GV, NV tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác.

       - Quan tâm, động viên đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

       b. Chỉ tiêu phấn đấu

       - Phấn đấu 100% CB, GV, NV nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ công tác mà bản thân đang đảm nhiệm, phụ trách công việc.

       c. Biện pháp thực hiện

       -  Tăng cường công tác dự giờ thăm lớp, kiểm tra hồ sơ giáo viên và góp ý, đánh giá nhận xét, rút kinh nghiệm.

       - Tổ chức Hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp trường, làm nòng cốt tham gia thi GV giỏi cấp huyện.

       -  Chỉ đạo tốt công tác tự học bồi dưỡng thường xuyên theo CTGDPT năm 2018

       -  Duy trì tốt công tác sinh hoạt chuyên môn theo tổ khối, toàn trường.

       - Phối hợp tốt với chuyên môn trong công tác thi đua khen thưởng, trân trọng người tài và thành tích của mỗi cá nhân phấn đấu đạt được.

 3. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ CBGV, NV góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển Giáo dục và Đào tạo của đất nước; Hoạt động từ thiện nhân đạo

        3.1. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động

a. Những việc cần làm

- Tiếp tục triển khai chỉ thị số 03 của Bộ chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động: “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.

- Tổ chức tốt các phong trào thi đua trong năm học như: Phong trào thi giáo viên dạy giỏi các cấp; phong trào viết SKKNDH, làm và sử dụng đồ dùng dạy học hiệu quả; Phong trào bồi dưỡng HS có năng khiếu, tham gia sinh hoạt các câu lạc bộ; phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” và gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, XD gia đình hạnh phúc”...

b. Chỉ tiêu phấn đấu:

- 100% Đoàn viên nắm vững chủ trương của Đảng, Nhà nước về GD&ĐT.

- 100% ĐV có phẩm chất đạo đức tốt, là tấm gương sáng để HS noi theo.

- 100% Đoàn viên tích cực học tập, có chuyên môn nghiệp vụ SP vững vàng.

- 100% Nữ CB, GV, NV thực hiện tốt luật dân số KHH gia đình; và đạt các danh hiệu “Giỏi việc trường đảm việc nhà”, hay “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” .

- 100% CB, GV, HS cùng tham gia XD trường học thân thiện và đạt kết quả:

+ 100% các lớp tranh trí lớp học thân thiện, gần gũi với học sinh.

+ 100% CB, GV, NV tích cực tham gia công tác tự học tự bồi dưỡng thường xuyên, phấn đấu không có CB, GV có chuyên môn yếu kém.

+ Tham gia đầy đủ các cuộc thi do PGD tổ chức, như: Thi nghiên cứu viết SKKNDH để nâng cao chất lượng giáo dục, Thi TDTT cấp huyện, giao lưu câu lạc bộ môn Toán, Tiếng Việt ATGT cho HS lớp 4,5 cấp cụm và cấp huyện. Phấn đấu tất cả các cuộc thi đều có giải và đồng đội được xếp thứ hạng cao.

+ 100 % học sinh đạt các năng lực và phẩm chất tốt; cuối năm học có 100% học sinh hoàn thành các môn học và được lên lớp; học sinh XS toàn diện và XS một mặt phấn đấu cao hơn so với năm học trước.

c. Biện pháp:

- Tham mưu tốt cho nhà trường đề xuất với địa phương chăm lo đầu tư CSVC cho trường để nâng cao chất lượng của trường đạt chuẩn quốc gia 2.

- Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục bằng hình thức vận động tự nguyện.

- Cùng với chuyên môn, triển khai 7 nhiệm vụ trọng tâm của PGD và ĐT. Và triển khai tốt 7 nội dung trọng tâm của công tác công đoàn trong năm học mới.

- Phối hợp tốt với chuyên môn, các tổ chức trong nhà trườngtriển khai đồng bộ, chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động một cách nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.

- Thường xuyên theo dõi kiểm tra, đôn đốc và nhắc nhở đoàn viên thực hiện tốt các nội dung công việc đã đề ra.

- Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, tuyên dương các cá nhân, tập thể chấp hành nghiêm túc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

3.2. Hoạt động từ thiện, nhân đạo

a. Những việc cần làm:

- Tuyên truyền phổ biến các CVĐ, các loại quỹ do ngành và cấp trên phát động như mua tăm tre ủng hộ người mù Yên Định, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ người nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi, người có công với đất nước, xây quỹ “Mái ấm công đoàn”, “Quỹ chăm sóc Người cao tuổi”, “Quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19”, tết vì người nghèo, tổ chức tết Trung thu cho HS toàn trường. Tham gia hiến máu nhân đạo tình nguyện.

- Quan tâm đến học sinh khuyết tật, học sinh mồ côi cha mẹ, học sinh gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn; đoàn viên công đoàn khó khăn để tặng quà trong dịp tết cổ truyền...

- Đề nghị Hội khuyến học xã, khuyến học huyện tặng học bổng cho những HS nghèo vượt khó, chăm ngoan, học giỏi...

- Thăm hỏi và tặng quà kịp thời cho đoàn viên và người thân trong gia đình khi ốm đau, tai nạn rủi ro...

b.  Chỉ tiêu phấn đấu:

- Triển khai đầy đủ kịp thời các văn bản của các cấp vận động; tuyên truyền đến từng đoàn viên trong cơ quan, hiểu được ý nghĩa và nội dung, mức vận động của các cuộc vận động.

- Tham gia đầy đủ các cuộc vận động do Công đoàn ngành và các cấp vận động, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra và nạp đúng kỳ hạn.

- 100% ĐV và người thân như: bố mẹ, vợ chồng, con khi ốm đau, tai nạn rủi ro đều được công đoàn và nhà trường đến động viên thăm hỏi kịp thời.

- Tổ chức tặng quà cho Cán bộ, giáo viên, đoàn viên công đoàn trong các dịp lễ tết như 20/10; 20/11; tết cổ truyền của dân tộc; 8/3...

* Biện pháp thực hiện:

- Phối hợp tốt chuyên môn với nhà trường,các tổ chức trong trường để tuyên truyền và vận động.

- Động viên mọi người tích cực tham gia ủng hộ các CVĐ, chỉ tiêu giao nộp và hoàn thành nghĩa vụ.

- Biểu dương khen thưởng kịp thời gương “Người tốt, việc tốt”.

4. Tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn; tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

4.1 Tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn.

a. Những việc cần làm

- Xây dựng chương trình hoạt động công đoàn trong năm học dựa theo hướng dẫn chỉ đạo của LĐLĐ huyện Yên Định.

- Các tổ công đoàn bám sát NQ đại hội công đoàn trường và các chương trình hoạt động của công đoàn đã đề ra trong năm học, để XDKH sát đúng với thực tế.

- Mỗi đoàn viên công đoàn đều phải đăng kí danh hiệu thi đua ngay đầu năm học để quyết tâm phấn đấu.

- XD mối quan hệ hài hòa trong cơ quan, đoàn kết và nhất trí về mọi mặt.

- Đặt mua Báo Lao động (Quý IV) để đoàn viên đọc, nâng cao nhận thức, hiểu biết, nắm bắt kịp thời các chế độ, quyền lợi của người lao động.

b. Chỉ tiêu phấn đấu:

- 100 % Các tổ công đoàn đều có KH, CT hoạt động ngay từ đầu năm học.

- 100% Cán bộ, đoàn viên đăng kí danh hiệu thi đua và kí cam kết thực hiện.

- 100% CB, ĐV chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước và điều lệ  Công đoàn Việt nam, phấn đấu không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp.

- 100% đoàn viên được đọc báo Lao động

c. Biện pháp

-  Tiếp tục cải tiến phương pháp tổ chức hoạt động công đoàn ngày càng phong phú và đi vào chiều sâu.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Phối hợp tốt công tác hoạt động giữa Công đoàn với Nhà trường.

- Chỉ đạo tốt các phong trào hoạt động của các tổ công đoàn.

- Thường xuyên theo dõi và nhắc nhở, sơ kết, tổng kết việc thực hiện.

- Xây dựng tốt các tiêu chí thi đua cho đoàn viên phấn đấu.

- Duy trì chế độ đọc báo từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần vào các giờ giải lao, sinh hoạt tổ, hoặc những lúc rãnh rỗi.

4.2 Tham gia xây dựng Đảng

a. Những việc cần làm

- Công đoàn tiếp tục phát huy vai trò phối hợp tốt công tác trong cơ quan.

- Tham gia góp ý kiến cho chi bộ Đảng.

b. Chỉ tiêu phấn đấu

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp và đóng góp ý kiến cho Chi bộ đảng khi được mời dự.

- Phấn đấu trong năm học, tham mưu tốt cho cấp ủy để giới thiệu được 1 đoàn viên ưu tú vào Đảng.

        5. Công tác nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”

         a. Nội dung:

         - Chương trình, kế hoạch hoạt động của ban nữ công phải đồng bộ với Công đoàn, nhà trường.

         - Tổ chức tốt các hoạt động nữ công theo chuyên đề như “Bình đẳng giới; nữ công gia chánh; nuôi con khỏe, dạy con ngoan; gia đình văn hóa; dân số kế hoạch hóa gia đình ; phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn hóa, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, vào dịp 20/10; 20/11; 8/3”.

         b. Chỉ tiêu phấn đấu:

         - Ban nữ công triển khai, đầy đủ, kịp thời các nội dung, chương trình hoạt động của các cấp hội đến từng chị em.

         - 100% ĐV nữ thực hiện tốt Quy chế chuyên môn nhà trường;

         - 100% ĐV nữ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, không có đoàn viên nữ có chuyên môn yếu kém.

         - 100% đoàn viên nữ thực hiện tốt luật dân số kế hoạch hóa gia đình, không có trường hợp sinh con thứ 3.

         - 100% gia đình đoàn viên nữ sống bình đẳng, tiến bộ, ấm no và hạnh phúc.

         - Duy trì và sử dụng hiệu quả nguồn quỹ đã xây dựng.

         c. Biện pháp thực hiện:

         - BCH công đoàn quan tâm, chỉ đạo sát sao hoạt động của Ban nữ công.

         - Tạo đk thuận lợi cả về vật chất lẫn tinh thần cho Ban nữ công hoạt động.

         - Ban Nữ công XD tốt các phong trào thi đua và các chuyên đề về giới nữ.

6. Hoạt động của Ủy ban Kiểm tra

a. Nội dung:

- Kiểm tra hoạt động công tác công đoàn của BCH công đoàn.

- Kiểm tra tài chính công đoàn.

- Kiểm tra việc thực hiện nội quy quy chế cơ quan, các quy định của chuyên môn, Quy ước đơn vị trường học có nếp sống văn hóa, Điều lệ công đoàn.

- Kiểm tra công tác thi đua khen thưởng công đoàn.

b. Chỉ tiêu:

- Phấn đấu trong năm học, mỗi ND trên đều được kiểm tra từ một đến 2 lần.

- Các lần kiểm tra đều có kế hoạch, ND, ghi chép, đánh giá, kết luận rõ ràng.

c. Biện pháp thực hiện:

- Xây dựng tốt chương trình kế hoạch hoạt động cho cả năm học.

- Theo dõi , nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của mỗi đoàn viên để giải quyết các công việc hợp tình, hợp lí, công bằng và chính xác.

- UBKT báo cáo chính xác các kết quả kiểm tra với BCH công đoàn trường.

- Duy trì tốt hoạt động phối hợp của Ban TTND với Uỷ ban kiểm tra công đoàn thường xuyên và chặt chẽ.

7. Công tác tài chính công đoàn

a. Nội dung:

- Lập dự toán kinh phí thu chi theo năm tài chính kịp thời.

- Xây dựng Quy chế chi tiêu ngay đầu năm học 2021-2022.

- Có đầy đủ hồ sơ quản lý tài chính công đoàn.

- Tham mưu cho nhà trường hỗ trợ kinh phí cho công đoàn hoạt động.

- Vận động đoàn viên XD các loại quỹ để tổ chức phong trào hoạt động.

b. Chỉ tiêu phấn đấu:

- Thu đủ 2% kinh phí hoạt động công đoàn nạp cấp trên đúng kỳ hạn.

- Vận động đoàn viên đóng góp đủ 1% đoàn phí công đoàn theo hàng tháng.

- 100% đoàn viên tham gia xây dựng các loại quỹ đã phát động.

- Tham mưu tốt với nhà trường hỗ trợ kinh phí cho công đoàn tổ chức các phong trào hoạt động vào dịp tết Trung thu, 20/10; 20/11; 8/3...Tổng kinh phí 7 triệu đồng/năm.

c. Biện pháp thực hiện

- Thực hiện thu chi tài chính theo điều lệ công đoàn việt nam, theo hướng dẫn của Công đoàn ngành.

- BCH  và kế toán quản lý tốt hồ sơ tài chính công đoàn theo quy định.

- Xây dựng tốt Quy chế chi tiêu nội bộ.

- Tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên XD các lọai quỹ đã phát động.

- Công khai tài chính công đoàn minh bạch theo năm học.

* Những chỉ tiêu phấn đấu lớn trong năm học 2021-2022

- Năm học 2021-2022 công đoàn đạt tiêu chuẩn Công đoàn CSVM, đạt trên 100 điểm và được cấp trên khen thưởng (Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN)

- Xây dựng  cả 2 tổ Công đoàn cuối năm đều đạt vững mạnh xuất sắc.

- Cuối năm học, có trên 90% đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc.

- Có 10% đoàn viên đạt khá. Không có đoàn viên yếu kém.

- Có 1 đoàn viên được công đoàn cấp trên khen thưởng.

 

                          Yên Thọ, ngày 10  Tháng 9  năm 2021

Xác nhận của cấp ủy Chi bộ                              TM, BAN CHẤP HÀNH

            Bí thư Chi bộ                                                         Chủ tịch:

 

 

 

           Vũ Thị Thủy                                                    Lê Trung Chiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     LĐLĐ HUYỆN YÊN ĐỊNH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN TH YÊN THỌ                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐĂNG KÝ

THI ĐUA KHEN THƯỞNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2021-2022

 

 

TT

 

Tập thể và cá nhân

 

Năm sinh

 

Chức vụ công đoàn

Hình thức khen thưởng

 

Cấp khen thưởng

 

 

I/ Tập thể

 

 

 

 

 

1.

 

Công đoàn Trường Tiểu học Yên Thọ

 

 

 

 

Cờ thi đua

 

TLĐLĐ

Việt Nam

 

II/ Cá nhân

 

 

 

 

1

Lê Trung Chiến

1970

Chủ tịch

Bằng khen

LĐLĐ Thanh Hóa

2

Đặng Hồng Việt

1981

Đoàn viên

Giấy khen

LĐLĐ huyện

 

Yên Thọ, ngày 10 Tháng 09  năm 2021

TM, BCH – Chủ tịch:

 

 

 

 

Lê Trung Chiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công đoàn Trường TH Yên Thọ

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2021

1.     Tư tưởng

- Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp

- Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.

2. Công tác phối hợp với chuyên môn

- Triển khai công văn số 2345 về việc xây dựng KHGD theo tinh thần chỉ đạo của Bộ GD và ĐT và KH số: 367/PGDĐT V/v thực hiện kế hoạch giáo dục đối với lớp 5 đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

 - Làm tốt công tác tổ chức, phân công biên chế giáo viên, bố trí, sắp xếp công việc phù hợp với năng lực sở trường của từng đồng chí.

3. Công tác trọng tâm của công đoàn

- Nhắc nhở các tổ công đoàn làm tốt công tác trực hè, phòng chống bão, lụt và lao động vệ sinh chuyên trong hè.

- Tiếp tục quan tâm, theo dõi và tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời các đoàn viên và gia đình đoàn viên có người thân ốm đau.

- Tiếp tục duy trì các loại quỹ đã xây dựng.

- Tổ chức lao động tổng dọn vệ sinh môi trường, trong trường học để chuẩn bị cho ngày tựu trường.

- Vận động đoàn viên tích cực tham gia ủng hộ lương thực, thực phẩm, tiền và vật chất để giúp đỡ người và vùng bị dịch bệnh Covid-19. Đồng thời thực hiện tốt công tác phòng và chống dịch bệnh Covid-19

- Yêu cầu đoàn viên tích cực lao động vệ sinh để chuẩn bị đón năm học mới.

Yên Thọ,  ngày 29 tháng 7  năm 2021

TM/BCH CÔNG ĐOÀN

                Chủ tịch

 

 

 

 

         Lê Trung Chiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2021

1. Những công việc đã làm được

- Tuyên truyền tốt NQ Đại hội công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023, và Đại hội Đảng bộ các cấp.

- BCH công đoàn đã làm tốt công tác tham mưu cho BGH, phân công biên chế giáo viên, bố trí, sắp xếp công việc phù hợp với năng lực sở trường của từng đ/c.

- Đoàn viên làm tốt công tác trực hè, phòng chống bão, và an ninh trường học

- 100% đoàn viên nêu cao ý thức phòng chống dịch bệnh Covid-19 và ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19

- Quan tâm, theo dõi và tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời các đoàn viên và gia đình đoàn viên có người thân ốm đau.

- Duy trì tốt các loại quỹ đã xây dựng.

- Đoàn viên tích cực tập lao động, dọn vệ sinh trường lớp để chuẩn bị chào mừng Lễ khai giảng năm học mới.

2. Tồn tại

- Công tác vệ sinh trong hè chưa thực sự tốt

- Một số đoàn viên đi trực hè chưa làm tốt nhiệm vụ được phân công

 

Yên Thọ, ngày 29 tháng 8  năm 2021

TM/BCH CÔNG ĐOÀN

Chủ tịch

 

 

 

 

Lê Trung Chiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công đoàn Trường TH Yên Thọ

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2021

(Chào mừng 76 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9/1945 - 2/9/2021)

I. Tư tưởng

1. Tuyên truyền nhiệm vụ năm học mới của Bộ GD và ĐT

2. Tiếp tục nhắc nhở và yêu cầu đoàn viên nhanh chóng ổn định sau khai giảng, để chuẩn bị tốt tâm thế khi bước vào năm học mới.

II. Công tác phối hợp với chuyên môn:

1. Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 của Bộ, Sở, Phòng GD và ĐT; tổ chức các hoạt động TDTT, VN chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9)

2. Tiếp tục tuyên truyền về nhiệm vụ năm học 2021 - 2022; các phong trào thi đua, các cuộc vận động; Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh.

3. Phối hợp với chuyên môn chỉ đạo, tổ chức khai giảng năm học 2021 – 2022 và tổ chức Hội nghị CB, VC, đầu năm. Tổ chức đăng kí thi đua cho tập thể, cá nhân trong năm học 2021- 2022.

4. Tiếp tục thực hiện Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp giữa nhà trường và công đoàn, Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế chi tiêu nội bộ...

5. Phối hợp với Ban giám hiệu sắp xếp, bố trí chuyên môn phù hợp với tình hình của đơn vị và điều kiện, năng lực, sở trường cụ thể của mỗi người.

6. Vận động đoàn viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn chuyên đề của năm học 2021-2022.

III. Công tác trọng tâm của công đoàn:

1. Họp Ban chấp hành công đoàn xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động trong năm mới

2. Kiểm tra, nắm bắt tình hình tâm tư, đời sống, công tác của ĐVCĐ, ngay đầu năm học mới.

3. Tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài, vui đón Tết Trung thu; gặp mặt tặng quà cho các cháu là con ĐVCĐ, NLĐ thi đỗ vào các trường đại học.

4. Nạp Báo cáo xây dựng kế hoạch hoạt động CĐ năm học 2021-2022; đăng ký danh hiệu thi đua, nạp về LĐLĐ huyện ngày 15/9/2021.

5. Chỉ đạo Ban Nữ công đăng kí danh hiệu thi đua chuyên đề Nữ giới “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” năm 2021 về LĐLĐ huyện Yên Định.

6. Vận động đoàn viên tham gia ủng hộ Quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19 (1 ngày lương cơ bản).

 

                                                                          Yên Thọ,ngày 29 tháng 8  năm 2021

        TM/BCH CÔNG ĐOÀN

                    Chủ tịch

 

 

 

            Lê Trung Chiến

 

 

SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2021

 

1.     Công tác tư tưởng

Công đoàn tuyên truyền tốt về nhiệm vụ năm học mới cũng như động viên tư tưởng đoàn viên yên tâm công tác, gắn bó với trường lớp, phòng chống tốt đại dịch Covid-19

2.     Về công tác phối hợp với chuyên môn

- Đã chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tổ chức thành công Lễ  Khai giảng năm học mới – Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường vui và ý nghĩa.

- Phân công nhiệm vụ cho CB, GV phù hợp, hài hòa và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho CB,GV để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Toàn trường đã tổ chức và hoàn thành nội dung chương trình dạy và học tuần 1,2,3,4 đúng PPCT, KHDH của Bộ, Sở, Phòng GD và ĐT.

- Cùng với chuyên môn tổ chức thành công Hội nghị CB,VC đầu năm thành công tốt đẹp.

3. Về công tác công đoàn

- Đã xây dựng và hoàn thiện bản kế hoạch hoạt động công tác công đoàn năm học 2021-2022, nạp về LĐLĐ huyện đúng thời gian quy định.

- Đã vận động đoàn viên tham gia ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19 bằng 1 ngày lương đạt chỉ tiêu và nạp quỹ đúng thời hạn.

- Đã tổ chức và tặng quà Trung thu cho con cán bộ, đoàn viên trong cơ quan, trị giá 150 000đ/cháu.

- Duy trì tốt các loại quỹ đã xây dựng

- Đã đặt báo Lao động Quý 4/2021 để đoàn viên được đọc báo, nắm bắt thông tin kịp thời.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công đoàn trường TH Yên Thọ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2021

(75 năm ngày TLCĐ Thanh Hóa ( 10/10/1946); 70 năm ngày thành lập công đoàn GD Thanh Hóa(17/10/1951); 91 năm ngày TLHLHPNVN (20/10/1930)

1.     Công tác tư tưởng

- Tiếp tục tuyên truyền phòng chóng dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

- Tiếp tục động viên đoàn viên ổn định tư tưởng, yên tâm công tác.

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, CV nhiệm vụ năm học mới của Bộ, Sở, PGD.

2 . Phối hợp với chuyên môn

- Tổ chức tốt nội dung chương trình dạy và học của các tuần 5,6,7,8 và xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ ngày theo công văn 384 đạt hiệu quả.

- Thường xuyên nhắc nhở giáo viên tự học tự bồi dưỡng thường xuyên để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm vững vàng.

- Tổ chức cho GV đăng kí tên đề tài viết sáng kiến kinh nghiệm dạy học .

- Chỉ đạo GV làm tốt công tác phụ đạo HS chậm tiến bộ và tích cực bồi dưỡng HS có năng khiếu các môn học.

- Tăng cường công tác bồi dưỡng HS năng khiếu để dự thi TDTT cấp huyện

- Phát động phong trào thi đua dạy và học chào mừng ngày PNVN 20/10.

- Tổ chức duyệt hồ sơ, thao giảng HKI đánh giá xếp loại chuyên môn GV.

- Làm tốt công tác nhập CSDL ngành và công tác Phổ cập ĐĐT và XMC

3. Công tác trọng tâm của công đoàn

- Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 03/CT- TW của BCT về cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, đẩy mạnh phong trào thi đua “XD trường học thân thiện, HS tích cực”.

- Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT để chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng, đặc biệt ngày PNVN (20/10).

- Chỉ đạo Ban Nữ công xây dựng tốt chương trình hoạt động và phát động phong trào thi đua  Hai tốt “Dạy tốt, học tốt” chào mừng 90 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930).

- Làm tốt công tác tham mưu cho nhà trường về công tác bình xét tăng lương thường xuyên, tăng lương trước kì hạn, vượt khung cho đoàn viên trong biên chế,

- Vận động đoàn viên tham gia ủng hộ cuộc vận động “Chương trình máy tính cho em”.

- Hoàn thành hồ sơ xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa cấp tỉnh nạp về hòng VHTTTT và DL trước ngày 04/10/2021

Yên Thọ,  29 tháng 9  năm 2021

     TM/BCH CÔNG ĐOÀN

               Chủ tịch

 

         Lê Trung Chiến

Công đoàn Trường TH Yên Thọ

 

SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2020

          1. Những việc đã làm được:

          Công đoàn đã phát động phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” chào mừng chào mừng kỷ niệm 52 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho Ngành giáo dục (15/10), Kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Công đoàn Thanh Hóa (10/10).

Công đoàn đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10). Tổ chức tọa đàm, giao lưu văn hóa, văn nghệ và tặng quà cho nữ công.

Vận động đoàn viên tham gia ủng hộ quỹ Khuyến học huyện Yên Định đạt chỉ tiêu, với số tiền 1 150 000 đồng.

Duy trì tốt các loại quỹ đã xây dựng, sử dụng các nguồn quỹ đúng mục.

Thường xuyên quan tâm, động viên đoàn viên hoặc gia đình đoàn viên khi có chuyện vui, buồn.

Vận động đoàn viên ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Mức vận động bằng 1 ngày lương cơ bản.

Hoàn thiện hồ sơ mở tài khoản công đoàn kí hợp đồng với ngân hàng AGRIBANK.

2. Tồn tại:

Một số đoàn viên chưa làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, còn để HS gây thương tích, bị hạ loại thi đua.

Công tác thu nạp các lọai quỹ còn chậm

Nề nếp mặc đồng phục vào sáng thứ hai hàng tuần nhiều đồng chí hay quên.

Một số đ/c tác phong lên lớp chưa khẩn trương.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công đoàn trường TH Yên Thọ

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2020

(chào mừng 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982-20/11/2020)

1.     Công tác tư tưởng

100% đoàn viên ổn định tư tưởng, hòa nhập cơ quan, chấp hành tốt nội quy quy chế nhà trường, công đoàn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

2.     Công tác phối hợp với chuyên môn

Phát động phong trào thi dua “Dạy tốt- Học tốt” chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam lần thứ 37.

Thực hiện nội dung chương trình dạy và học các tuần 10;11; 12 ; 13 theo đúng PPCT, TKB

Chỉ đạo việc đánh giá, nhận xét, chấm chữa bài thường xuyên cho học sinh theo TT 22 trong từng buổi học

Tổ chức kế hoạch dạy học 2 buổi/ ngày , dạy và học có chất lượng

Chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh có năng khiếu  môn TDTT để thi cấp huyện đạt kết quả chỉ tiêu

Tổ chức thi định kỳ giữa học kỳ 1, hai môn Toán và Tiếng Việt cho HS lớp 4, 5 theo công văn chỉ đạo của PGD.

3.     Công tác trọng tâm của công đoàn

1. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; gắn với phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”; Động viên CBGV nâng cao chất lượng dạy học.

          2. Chỉ đạo 2 tổ công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động: Hội giảng, văn hóa, văn nghệ, thể thao, gặp mặt, tặng quà cho giáo viên nhân dịp Kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

3. Chỉ đạo bộ phận tài vụ lập dự toán thu - chi ngân sách công đoàn năm 2020.

4. Vận động đoàn viên tham gia ủng hộ quỹ “Ngày vì người nghèo” năm 2020.

5. Tiếp tục quan tâm tâm đến đời sống CB, GV, NV trong cơ quan, đề xuất tăng lương trước thời hạn và tăng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên, vượt khung năm 2020 cho đoàn viên.

6. Tiếp tục quan tâm, động viên, thăm hỏi đoàn viên và gia đình khi có chuyện vui, buồn kịp thời.

7. Tiếp tục tuyên truyền đoàn viên tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, tối thiểu bằng 1 ngày lương.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công đoàn Trường TH Yên Thọ

SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2020

1.Tư tưởng

- Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho đoàn viên nhất là đoàn viên mới chuyển công tác về trường.

-  Nêu cao vai trò, ý thức trách nhiệm của người lao động trong cơ quan; chấp hành tốt quy chế cơ quan, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

2. Công tác phối hợp với chuyên môn:

* Cùng với chuyên môn phát động phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam lần thứ 37 (20/11/1982 -  20/11/2019).

-  Đã tổ chức tốt ND dạy và học tuần 10,11,12,13

- Học tập tốt nội dung BDTX về ATGT  như kế hoạch đã triển khai.

- Đã chỉ đạo tốt kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày và hoạt động các câu lạc bộ

- GV làm tốt khâu kiểm tra, đánh giá nhận xét HS theo TT22, 27 đã quy định.

- Tổ chức thi kiểm tra chất lượng HK1- khối 4;5 nghiêm túc, kết quả tốt.

- Chấm thi VSCĐ toàn trường (tuần 12) có 6/14 lớp đạt tiêu chuẩn .

- Cùng với nhà trường đã hoàn thiện bộ hồ sơ về KĐCLGD

3. Công tác trọng tâm của công đoàn:

- BCH công đoàn XD tốt KH, chương trình công tác công đoàn trong tháng 11, nội dung trọng tâm, thiết thực

- Cùng với nhà trường tổ chức tốt các hoạt động kỉ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và thăm hỏi, động viên, tặng quà cho CB, GV, NV trong cơ quan.

- Công đoàn đã tích cực tham gia lao động trồng hoa, chăm sóc cây cảnh. 

- Tổ chức luyện tập văn hóa, văn nghệ, TDTT để chào mừng 20/11 sôi nổi.

- Làm tốt công tác tham mưu cho nhà trường về công tác bình xét tăng lương cho đoàn viên trong năm 2020. Kết quả có 1 đ/c được tăng lương theo định kỳ; đ/c Huệ, có 1 đ/c được tăng lương trước thời hạn- Việt, 2 đ/c vượt khung.

- Vận động đoàn viên tham gia ủng hộ “Quỹ vì người nghèo huyện Yên Định” và hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra. Số tiền: 3 461 154 đồng.

- Đã chỉ đạo kế toán quyết toán tài chính công đoàn năm 2020 và lập dự toán thu - chi ngân sách công đoàn năm 2021 để báo cáo về LĐLĐ huyện kịp thời.

- Công đoàn đã vận động 2 đ/c chí đi hiến máu tình nguyện đ/c Hải và đ/c Hòa, kết quả đạt chỉ tiêu 2/2 đ/c .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2020

(Chào mừng 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và ngày Quốc phòng toàn dân 22/12/2020).

 

1.     Tư tưởng

- Tuyên Đại hội hội Đảng toàn quốc lần thứ 19

- Tiếp tục tuyên truyền vận động đoàn viên tích cực thi đua dạy và học để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong học kì 1.

- Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho đoàn viên đặc biệt là chấp hành tốt các Quy chế hoạt động trong cơ quan

- Giáo dục đoàn viên tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ chí Minh.

2. Công tác phối hợp với chuyên môn

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong đơn vị để tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và Ngày QPTD (22/12).

- Phối hợp với chuyên môn kiểm tra việc thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động của giáo viên như: Công tác soạn bài, sử dụng ĐDDH, công tác chấm chữa bài cho HS; việc giảng dạy theo PP chương trình, đánh giá nhận xét theo Thông tư 22.

- Chỉ đạo GV làm tốt công tác ôn tập cho HS chuẩn bị thi hết học kỳ 1

- Yêu cầu giáo viên học bồi dưỡng Mô đun 2 trực truyến như đã đăng ký.

- Chỉ đạo các nhóm làm tốt công tác KĐCLGD Tiểu học Mức độ 2.

3. Công tác trọng tâm của Công đoàn

- Kiểm tra hồ sơ tổ công đoàn, công tác XD kế hoạch, Biên bản sinh hoạt tổ, đồng thời chấn chỉnh lại nề nếp sinh hoạt của đoàn viên như hội họp, lên lớp đúng giờ, tác phong làm việc nhanh nhẹn, làm việc đạt hiệu quả.

- Chỉ đạo 2 tổ công đoàn sơ kết HK1 và XD phương hướng hoạt động HK2.

- Làm tốt công tác động viên, thăm hỏi đoàn viên kịp thời.

- Duy trì, quản lý tốt các loại quỹ đã xây dựng.

- Quan tâm, chăm lo về việc lĩnh chế độ phụ cấp thâm niên, truy lĩnh lương năm 2019 cho đoàn viên

- Vận động đoàn viên ủng hộ Quỹ “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”

 

Yên Thọ, ngày 30 tháng 11 năm 2020

Chủ tịch công đoàn

 

 

 

 

         LÊ TRUNG CHIẾN

 

 

 

 

 

 

SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2021

 

1.     Tư tưởng

- Làm tốt công tác tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 19

- Đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động đoàn viên tích cực thi đua dạy và học để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong học kì 1.

- 100% đoàn viên yên tâm công tác, chấp hành tốt quy chế hoạt động cơ quan và nhiệm vụ công tác công đoàn.

2. Công tác phối hợp với chuyên môn

- 100% đoàn viên thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động chuyên môn

- Đã tổ chức ôn thi hết HK1 theo đúng lịch và PPCT

- Các khối duy trì tốt nề nếp sinh hoạt chuyên môn, phụ đạo HS chậm tiến bộ, làm tốt công tác bồi dưỡng HS có năng khiếu ở các môn học.

- Đoàn viên đã tích dạy học ATGT và các bài học đạo đức của Bác Hồ cho HS.

- 100% đoàn viên tích cực tự giác học tập Môđun2 và hoàn thành đúng lịch.

3. Công tác trọng tâm của Công đoàn

- Duy trì tốt nội dung hoạt công đoàn

- Công đoàn đã hoàn thành nội dung báo cáo sơ kết về LĐLĐ huyện.

- Hai tổ công đã đoàn sơ kết HK1 và XD phương hướng hoạt động HK2.

- Duy trì, quản lý tốt các loại quỹ đã xây dựng.

- Kế toán đã làm hồ sơ quyết toán và dự toán kịp thời, đúng quy định.

- Công đoàn đã vận động đoàn viên ủng hộ “Tết vì người nghèo” theo CVHD

- Theo dõi việc chi trả các khoản truy lĩnh trong tháng 12 đầy đủ, kịp thời.

- Công đoàn đã làm tốt công tác động viên thăm hỏi cho 2 gia đình đoàn viên

Yên Thọ, ngày 31 tháng 12 năm 2020

Chủ tịch công đoàn

 

 

 

 

           LÊ TRUNG CHIẾN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công đoàn Trường TH Yên Thọ

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/2021

(Chào mừng 74 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 06/01/1946 - 06/01/2021).

1. Tư tưởng

- Vận động đoàn viên trong cơ quan tích cực thi đua làm việc, lập kế hoạch, đề ra chỉ tiêu phấn đấu cho nhiệm vụ học kì II.

- Tiếp tục vận động đoàn viên yên tâm công tác, thực hiện tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn do ngành, cấp trên vận động.

2. Công tác phối hợp với chuyên môn

- Phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị sơ kết học kỳ I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II năm học 2020-2021.

- Tiếp tục phối hợp với chuyên môn để làm tốt công tác kiểm tra về việc thực hiện Quy chế chuyên môn của GV như: Công tác soạn bài, sử dụng ĐDDH, công tác chấm chữa bài, đánh giá nhận xét HS theo TT22, 27; việc giảng dạy theo PP chương trình, duyệt hồ sơ xếp loại thi đua.

- Tổ chức thi hết học kỳ 1 nghiêm túc, đúng theo CV hướng dẫn

- Thường xuyên nhắc nhở GV tích cực tự giác học tập năng cao trình độ, năng lực sư phạm và công tác giáo dục.

- Duy trì tốt công tác phụ đạo HS chậm tiến bộ ở 3 mặt: Các môn học, năng lực và phẩm chất, bồi dưỡng HS có năng khiếu ở các môn học.

- Thực hiện tốt nội dung đổi mới trong năm học về chất lượng VSCĐ của HS

- Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để đón đoàn kiểm tra của Phòng GD&ĐT về công tác kiểm định CLGDTH.

- Chỉ đạo giáo viên tích cực, tự giác học BDTX Mô đun 3

3. Công tác trọng tâm của Công đoàn

- Làm tốt công tác tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13

- Tuyên truyền và phòng ngừa tốt dịch Covit- 19

- Duy trì và tổ chức tốt công tác động viên thăm hỏi các gia đình đoàn viên khi có việc vui, buồn, nhất là trong dịp tết Canh tý, tặng quà tết cho đoàn viên

- Kiểm tra việc chấp hành kế hoạch hoạt động của 2 tổ Công đoàn  trong tháng 1 như: Hồ sơ tổ công đoàn, công tác XD kế hoạch, Biên bản sinh hoạt tổ, Sổ tài chính

- Triển khai kế hoạch thu Quỹ Mái ấm Công đoàn” năm 2021.

- Phát động PT luyện tập TDTT, VH,VN để nâng cao sức khỏe cho đoàn viên và giao lưu cùng địa phương trong dịp tết Canh Tý.

          - Tiếp tục duy trì thu quỹ tham quan du lịch và tạo điều kiện cho đoàn viên vay để giải quyết công việc gia đình.

          - Nạp quỹ ủng hộ  “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam năm 2020”, mức vận động 30 000 đồng/người

- Phối hợp với chuyên môn phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, xây dựng cảnh quan môi trường “Xanh-sạch-đẹp” trong trường học.

          - Phân công tác trực tết và tuyên truyền giáo dục đoàn viên chấp hành tốt luật giao thông đường bộ và không sử dụng các chất gây nghiện trong dịp tết.

 

Công đoàn Trường TH Yên Thọ

 

SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/2021

1. Tư tưởng

-Đã tuyên truyền, vận động đoàn viên trong cơ quan tích cực thi đua làm việc, lập kế hoạch, đề ra chỉ tiêu phấn đấu cho nhiệm vụ học kì II.

- Tiếp tục vận động đoàn viên yên tâm công tác, thực hiện tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn do ngành, cấp trên vận động.

2. Công tác phối hợp với chuyên môn

Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị sơ kết học kỳ I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II năm học 2020-20121

- Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn để làm tốt công tác kiểm tra về việc thực hiện Quy chế chuyên môn của GV như: Công tác soạn bài, sử dụng ĐDDH, công tác chấm chữa bài, đánh giá nhận xét HS theo TT22; 27.; việc giảng dạy theo PP chương trình, duyệt hồ sơ xếp loại thi đua.

- Chuyên môn đã tiến hành chấm VSCĐ toàn trường lần 2. Kết quat có 12/14 lớp đạt chỉ tiêu, lớp 2A, 3C chưa đạt chỉ tiêu.

- Duyệt hồ sơ GV, kết quả có 19/19 bộ hồ sơ được xếp loại tốt.

- Chất lượng thi CHK1 có: 5 lớp chất lượng tốt: 2A, 2B, 3B, 3C, 5A

- 100% đoàn viên hoàn hành chương trình GDPT 2018 (Mô đun 1 và 2).

- Duy trì tốt công tác phụ đạo HS chậm tiến bộ ở 3 mặt: Các môn học, năng lực và phẩm chất, bồi dưỡng HS có năng khiếu vượt trội.

- Thực hiện tốt ND đổi mới trong năm học về chất lượng VSCĐ của HS.

- Kết quả bình xét thi đua cuối học kỳ 1: Có 19/23 đ/c hoàn thành XS nhiệm vụ, có 3 đ/c LĐTT; 1 đ/c nghỉ sản HTNV.

3. Công tác trọng tâm của Công đoàn

- Tổ chức tốt công tác động viên thăm hỏi các gia đình đoàn viên khi có việc vui, buồn. Công đoàn đã tặng quà cho đoàn viên và cán bộ cốt cán từ 100 nghìn đồng đến 200 nghìn đồng/ người.

- Kiểm tra việc chấp hành kế hoạch hoạt động của 2 tổ Công đoàn  trong tháng 1 như: Hồ sơ tổ công đoàn, công tác XD kế hoạch, Biên bản sinh hoạt tổ, Sổ tài chính, các khoản ủng hộ nạp cấp trên.

 - Hoàn thành việc quyết toán tài chính năm 2020 và lập kế hoạch tài chính Công đoàn năm 2021 để duyệt tại phòng kế toán Liên đoàn Lao động huyện.

- Phát động tốt PT luyện tập TDTT, VH,VN để nâng cao sức khỏe: Cầu lông, bóng chuyền hơi...

          - Duy trì tốt thu quỹ tham quan du lịch và tạo điều kiện cho đoàn viên vay để giải quyết công việc gia đình.

          -  100% đoàn viên tham gia ủng hộ Quỹ “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam năm 2020”, mức vận động 30 000 đồng/người

- Tổ chức trồng và chăm sóc cây theo di chúc của Bác Hồ, xây dựng cảnh quan môi trường “Xanh-sạch-đẹp” trong  trường học.

 

 

 

 

Công đoàn Trường TH Yên Thọ

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 2/2021

(Thi dua Dạy tốt - học tốt chào mừng 91  năm ngày thành lập Đảng Cộng SảnViệt Nam 03/2/1930 - 03/2/2021).

1. Tư tưởng

- Vận động CB, GV, NV trong cơ quan tích cực thi đua làm việc, lập kế hoạch, vạch chỉ tiêu phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học kì II.

- Tiếp tục vận động đoàn viên yên tâm công tác, thực hiện tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn do ngành, các cấp phát động.

2. Công tác phối hợp với chuyên môn

- Tổ chức hoạt động dạy học từ tuần 21 đến tuần 24 của học kỳ II.

- Chỉ đạo GV,HS thực hiện nghiêm túc nề nếp dạy và học trước,sau nghỉ tết.

- Tiếp tục chỉ đạo tốt việc đổi mới PPDH ở tất cả các môn học và sử dụng hiệu quả các bộ đồ dùng dạy học sẵn có trong thư viện.

- Chỉ đạo tốt công tác kiểm tra đánh giá, nhận xét HS, công tác chấm chữa bài thường xuyên trên lớp theo TT22; 27 để nâng cao chất lượng đại trà các môn học.

- Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất việc chuẩn bị hồ sơ, việc chuẩn bị bài lên lớp của GV để chuẩn  bị đón các đoàn kiểm tra của cấp trên.

- Chỉ đạo GV các lớp làm tốt công tác phụ đạo HS chậm tiến bộ và chú ý, quan tâm đến HS có năng khiếu, khả năng vượt trội để giúp HS phát triển năng lực cá nhân và tham gia giao lưu cấp cụm đạt kết quả tốt.

- Chỉ đạo GV làm tốt công tác viết SKKNDH trong năm học 2020-2021.

- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về phong trào tự học, tự bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn nghiệp, vụ sư phạm để nâng cao năng lực và phục vụ tốt công tác.

3. Công tác trọng tâm của công đoàn

- Tuyên truyền và nhắc nhở đoàn viên chấp hành tốt Luật an toàn giao thông đường bộ, an ninh trật xã hội, không vi phạm Quy ước đơn vị trường học có nếp sống văn hóa.

- Phối hợp với Chi hội Chữ thập đỏ để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho  CB, GV, NV, HS  trong trường và  phòng chống dịch Covid 19.

- Tổ chức cho đoàn viên LĐ trồng hoa trên khuôn viên trường học.

- Yêu cầu GV tích cực luyện tập văn nghệ, TDTT để nâng cao sức khỏe và tham gia giao lưu mừng Đảng, mừng xuân tại địa phương.

- Tổ chức đi thăm hỏi, động viên các gia đình đoàn viên có người thân ốm kịp thời, nhất là trong dịp tết.

- Quan tâm đời sống gia đình đoàn viên và tặng quà cho đoàn viên nhân dịp tết cổ truyền – 100 000 đồng/người.

- Phân công trực tết cho CB, ĐV để đảm bảo an ninh trường học an toàn.

 

 

 

 

 

 

          SƠ KẾT THÁNG 2/2021

 

I. Những công việc đã làm được

- Tư tưởng: 100% đoàn viên yên tâm công tác, gắn bó với trường, lớp.

- 100% đoàn viên thực hiện tốt Điều lệ công đoàn, cũng như chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan.

- Cùng với chuyên môn, tổ chức và chỉ đạo tốt công tác dạy và học, cả chất lượng dại trà cũng như chất lượng mũi nhọn.

- Công đoàn đã quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho đoàn viên nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc kịp thời chu đáo.

- Công tác trực tết, thực hiện thời gian nghỉ tết đúng theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên và của cơ quan và không có việc gì xảy ra nghiêm trọng.

- Công tác phòng dịch Covid 19 và chấp hành trật tự an toàn giao thông trong dịp tết nghiêm túc, không có đoàn viên vi phạm.

- Công tác thăm hỏi được duy trì đều đặn và đảm bảo công bằng, khách quan, dân chủ, đúng quy định.

- Các chế độ, quyền lợi của đoàn viên đều đảm bảo.

- Hồ sơ công đoàn đều cập nhập, đảm bảo nội dung và hình thức

II. Nhược điểm

- Một số đoàn viên nghỉ không viết giấy xin phép, chủ yếu là xin phép bằng miệng, lý do nghỉ chưa chính đáng.

- Một số đoàn viên chưa làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, còn để học sinh bỏ quên áo đồng phục, chơi trò chơi nguy hiểm, chưa đi sớm để chỉ đạo học sinh làm vệ sinh chuyên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công đoàn trường TH Yên Thọ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 3/2021

(Chào mừng 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/1911 - 8/3/2021).

1. Công tác phối hợp với chuyên môn

- Cùng với chuyên môn phát động phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” chào mừng 111 năm - ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1911 - 8/3/2021).

- Tổ chức tốt KH hoạt động dạy học từ tuần 22 đến tuần 25 của học kỳ II.

- Chỉ đạo giáo viên chuẩn bị tốt mọi công việc, hồ sơ chuyên môn để đón các đoàn kiểm tra của cấp trên.

- Chỉ đạo GV làm tót công tác phụ đạo HS chậm tiến bộ và và bồi dươngc HS năng ở các môn học theo quy định hàng tuần,

- Vận động đoàn viên tham gia tập luyện thổi sáo recordor và múa phụ họa để chuẩn bị giao lưu cấp cụm vào cuối tháng 3.

- Tiếp tục chỉ đạo tốt việc đổi mới PPDH ở tất cả các môn học và sử dụng hiệu quả các bộ đồ dùng dạy học sẵn có trong thư viện.

          - Chỉ đạo giáo viên tích cực hướng dẫn và tổ chức các trò chơi dân gian, các hoạt động GDNGLL và tăng cường rèn kĩ năng sống cho HS.

- Chỉ đạo tốt công tác kiểm tra đánh giá, nhận xét HS, công tác chấm chữa bài theo TT22 thường xuyên trên lớp, để nâng cao chất lượng đại trà các môn học.

- Cùng với BGH đi kiểm tra đột xuất việc chuẩn bị hồ sơ, việc chuẩn bị bài lên lớp của GV; công tác kiểm tra, đánh giá, nhận xét  hàng ngày cho học sinh .

- Chỉ đạo GV làm tốt công tác viết SKKNDH trong năm học 2020-2021 và từng bước hoàn thiện để nạp về trường duyệt.

3. Công tác trọng tâm của công đoàn

- Tổ chức tọa đàm kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và phối hợp với chuyên môn tặng quà cho chị em nữ công.

- Phối hợp với Chi hội Chữ thập đỏ để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho  CB, GV, NV, HS  trong trường.

- Yêu cầu GV tích cực luyện tập văn nghệ, TDTT để nâng cao sức khỏe và tham gia giao lưu dịp 8/3.

- Công đoàn phối hợp với Hiệu trưởng thực hiện tốt quy chế dân chủ; Giám sát và tham gia quản lý trường học đạt hiệu quả.

- Kiểm tra hồ sơ 2 tổ công đoàn về việc chấp hành sinh hoạt theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam,

-  Tiếp tục chỉ đạo đoàn viên chấp hành tốt công tác phòng chống dịch Covid 19 an toàn hiệu quả.

          - Tiếp tục quan tâm đến đoàn viên công đoàn và các gia đình đoàn viên trong cơ quan để thăm hỏi ốm đau, động viên kịp thời.

          - Triển khai và tuyên truyền công tác tự học bồi dưỡng để nâng chuẩn, thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên.

 

 

 

 

 

 

SƠ KẾT THÁNG 3/2021

 

1.     Những công việc đã làm được

- Cùng với chuyên môn công đoàn đã phát động phong trào thi đua Dạy tốt học tốt chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

- Ban nữ công nhà trường đã tổ chức tọa đàm ngày Quốc tế phụ nữ thành công tốt đẹp và rất có ý nghĩa.

- 100% đoàn viên thực hiện tốt Điều lệ công đoàn, cũng như chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan.

- Các đoàn viên được phụ trách các câu lạc đã tận tình giảng dạy và có trách nhiệm cao với công việc được giao, được phụ huynh tin tưởng và phấn khởi.

 - Công tác vệ sinh môi trường trong cơ quan luôn đảm bảo sạch sẽ, được đoàn viên quan tâm và xử lý gọn gàng, không gây ô nhiễm

- Công tác thăm hỏi được duy trì đều đặn và đảm bảo công bằng, khách quan, đoàn kết.

2. Nhược điểm

- Một số đoàn viên nghỉ vẫn không viết giấy xin phép, chủ yếu là xin phép bằng miệng, lý do nghỉ chưa chính đáng.

- Một số đoàn viên vẫn chưa làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, còn để học sinh bỏ quên áo đồng phục, chơi trò chơi nguy hiểm, chưa đi sớm để chỉ đạo học sinh làm vệ sinh chuyên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công đoàn Trường TH Yên Thọ

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 4/ 2021

( Chào mừng 46 năm  ngày GPMN  30/4/1975 và 135  năm ngày QTLĐ 1/5/1886)

1. Tư tưởng

- Tuyên truyền đoàn viên tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục tuyên truyền và vận động đoàn viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng, của nhà nước, đặc biệt là các quy định của ngành Giáo dục.

2. Công tác phối hợp với chuyên môn

- Tổ chức phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt" chào mừng 46 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam (30/4) và 135 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886). chỉ đạo GV lồng ghép chủ đề vào các bài dạy lịch sử có liên quan.

- Tập trung chỉ đạo công tác chuyên môn để hoàn thành ND, CT dạy và học từ tuần 27  đến tuần 30 theo PPCT.

- Tiếp tục chỉ đạo GV thực hiện tốt việc đổi mới đánh giá, nhận xét HS theo TT22.

- Tiếp tục duy trì công tác phụ đạo HS chậm tiến bộ ở một số mặt và bồi dưỡng HS có năng khiếu ở các câu lạc bộ như: Toán, Tiếng Việt, nhằm nâng cao chất lượng đại trà.

- Tăng cường công tác kiểm tra giáo viên như kiểm tra hồ sơ, công tác chuẩn bị bài trước khi lên lớp, công tác kiểm tra đánh giá, nhận xét học sinh.

- Yêu cầu GV, tổ trưởng, khối trưởng chuẩn bị tốt mọi điều kiện, mọi hồ sơ để đón các đoàn kiểm tra củả cấp trên về kiểm tra thi đua chéo giữa các cụm trường.

- Chỉ đạo tổ chuyên môn duy trì tốt công tác SH  tổ khối, trọng tâm là XD các biện pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng đại trà 2 môn Toán và T.Việt, chất lượng VSCĐ.

- Hoàn thành công tác viết SKKNDH năm học 2020-2021.

3. Công tác trọng tâm của công đoàn

- Phối hợp với chuyên môn, các đoàn thể trong đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỉ niệm ngày (30/4/1975) và ngày Quốc tế lao động (1/5/1886)

- Tiếp tục quan tâm, tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời các đoàn viên và gia đình đoàn viên có người thân ốm đau.

- Phát động phong trào dự thi SKKN do LĐLĐ Thanh Hóa phát động.

- Vận động đoàn viên tham gia ủng ủng hộ quỹ phòng chống thiên tai, quỹ người nghèo và Mái ấm công đoàn, năm 2021.

- Tiếp tục tuyên truyền đoàn viên phòng chống dịch Covid – 19 đạt hiệu quả.

- Duy trì tốt nề nếp mặc đồng phục vào sáng thứ 2 đầu tuần.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SƠ KẾT THÁNG 4/ 2019

1.     Những công việc đã làm được

a)  Công tác công đoàn

- Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục đoàn viên tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Triển khai và tuyên truyền đầy đủ các công văn HD của LĐLĐ huyện đến các đồng chí đoàn viên trong cơ quan khẩn trương và  kịp thời

- 100% đoàn viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, đặc biệt là các quy định của ngành Giáo dục.

- Phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt" chào mừng 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam (30/4/1975) và 133 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886), đạt kết quả cao.

- Tổ chức cho đoàn viên nghỉ ngày 30/4 và 1/5 theo đúng quy định của LĐLĐ huyện

- Công tác tuyên truyền và vận động đoàn viên tham gia ủng hộ quỹ “Chia khó với vùng cao” đạt kết quả cao.

- Duy trì quản lý, sử dụng tốt các loại quỹ công đoàn đã xây dựng

- Chỉ đạo các tổ công đoàn xây dựng kế hoạch, sơ kết hoạt động tháng kịp thời và cập nhật các loại hồ sơ công đoàn.

- Tổ chức lao động dọn vệ sinh, trồng và chăm sóc hoa trên khuôn viên nhà trường xanh, sạch, đẹp.

- Động viên thăm hỏi kịp thời gia đình đoàn viên có người thân ốm đau.

b) Công tác phối hợp với chuyên môn

- Đã hoàn thành KH dạy và học từ tuần 28  đến tuần 31 theo đúng PPCT.

- GV thực hiện tốt việc đổi mới đánh giá, nhận xét HS theo TT22 của Bộ GD&ĐT.

- Duy trì tốt công tác phụ đạo HS chậm tiến bộ và dạy học các câu lạc bộ. Tổ chức thi “Rung chuông vàng” và thi viết 2 môn Toán, Tiếng Việt nghiêm túc, đạt kết quả cao. Khối 5 có 5 em đạt giait cấp cụm, đồng đội được xếp thuws2/4 trường

- Tổ chức thi giao lưu CLB cấp trường cho khối 1,2,3,4 nghiêm túc, chất lượng đạt tương đối tốt.

- Tổ chức chấm VSCĐ toàn trường, kết quả có 12/12 lớp đạt chỉ tiêu

- Toàn trường đã chuẩn bị tốt mọi điều kiện để đón đoàn kiểm tra thi đua chéo về chất lượng VSCĐ. Kết quả được xếp loại tốt- đứng vị trí 1/4 trường

- Hoàn thành công tác viết SKKNDH năm học 2018-2019. Kết quả có 12 SK được dự thi cấp huyện và 7 SK được xếp loại cấp trường

- Đoàn viên đã hoàn thành công tác tự học BDTX năm học 2018-2019.

2. Tồn tại

- Một số đoàn viên làm công tác chủ nhiệm lớp chưa tốt, còn để HS vi phạm nề nếp hoặc tai nạn thương tích.

- Công tác tự học BDTX của một số đ/c đoàn viên chưa tự giác, còn để chuyên môn nhắc nhở.

- Chất lượng bồi dưỡng CLB Toán, Tiếng Việt cấp trường nhiều đ/c chưa làm tốt, chất lượng thấp hơn so với năm học trước.

- Việc liên lạc với gia đình học sinh để tuyên truyền và phối hợp giáo dục HS đoàn viên làm chưa thường xuyên.

 

Công đoàn Trường TH Yên Thọ

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5 NĂM 2020

( Chào mừng 66  năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại 19/05/1890 - 19/05/2020)

1. Tư tưởng

- Tiếp tục tuyên truyền đoàn viên học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp.

2. Công tác phối hợp với chuyên môn

- Thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng 66 năm - lịch sử ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ và 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại 19/05/1890 - 19/05/2020).

- Tập trung chỉ đạo công tác chuyên môn để hoàn thành ND, CT dạy và học ở tất cả các khối, lớp theo nội dung chương trình Sở GD và ĐT đã giảm tải.

- Động viên tuyên truyền 4 đ/c đoàn viên đi thi GV giỏi vòng 3 cấp huyện

3. Công tác trọng tâm của công đoàn

- Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để đón các đoàn kiểm tra về công tác phòng chống dịch COVID-19.

- Chuẩn bị tốt mọi điều kiện về hồ sơ công đoàn, hồ sơ tài chính công đoàn để đón đoàn kiểm tra của LĐLĐ tỉnh.

- Triển khai và vận động đoàn viên tham gia ủng hộ “Quỹ phòng chống thiên tai” năm 2019.

- Tiếp tục quan tâm, theo dõi và tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời các đoàn viên và gia đình đoàn viên có người thân ốm đau.

Yên Thọ, ngày 30 tháng 04 năm 2020

TM/BCH CÔNG ĐOÀN

                CT

 

 

 

       Lê Trung Chiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công đoàn Trường TH Yên Thọ

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 6 NĂM 2020

1. Tư tưởng

- Tiếp tục tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp.

- Tuyên truyền về việc tích cực học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

          2. Công tác phối hợp với chuyên môn

          - Chỉ đạo tốt các hoạt động chuyên môn như:

          + Duy trì tốt kế hoạch day học 2 buổi/ ngày và sinh hoạt CLB ở các khối lớp.

          + Hoàn thành nội dung chương trình dạy và học của tuần 25, 26,27,28

          + Giáo viên soạn bài và xây dựng kế hoạch bài dạy theo nội dung giảm tải của PGD và SGD đã chỉ đạo.

          + Yêu cầu lên lớp đúng giờ, có đày đủ hồ sơ trước khi lên lớp.

          + Tập trung chuyên môn cho 4 đ/c tham dự kỳ thi giáo viên giỏi cấp huyện.

          + Tất cả các khối lớp làm tốt công tác dạy học và ôn tập cho HS chuẩn bị thi GHK2 và thi cuối HK2 đạt kế quả cao.

          + Vận động GV tham gia viết SKKN dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục.

2.     Công tác trọng tâm của công đoàn

- Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm tháng hành động Vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày thế giới phòng chống ma túy (26/6).

- Chỉ đạo CĐCS báo cáo tổng kết, hoàn thành công tác thi đua khen thưởng năm học 2018-2019.

- Tổng hợp danh sách tập thể, cá nhân đề nghị công đoàn cấp trên khen thưởng; Xét duyệt thi đua trong hệ thống công đoàn năm học 2018-2019.

- Công đoàn phối hợp với các đoàn thể trong cơ quan, tổ chức và tặng quà ngày Quốc tế thiếu nhi 01/06 cho con cán bộ đoàn viên trong cơ quan.

- Nhắc nhở đoàn viên làm tốt công tác lao động vệ sinh để phòng chống dịch COVID-19 theo đúng tinh thần của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục quan tâm, theo dõi và tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời các đoàn viên và gia đình đoàn viên có người thân ốm đau.

- Nhắc nhở đoàn viên  tích cực luyện tập TDTT, nâng cao sức khỏe mùa hè.

- Tiếp tục duy trì các loại quỹ đã xây dựng.

- Vận động đoàn viên ủng hộ quỹ xây dựng tượng đài liệt sỹ

 

 

Yên Thọ,  31 tháng 5  năm 2020

TM/BCH CÔNG ĐOÀN

                CT

 

 

 

 

          Lê Trung Chiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm tháng hành động Vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày thế giới phòng chống ma túy (26/6).

2. Chỉ đạo CĐCS báo cáo tổng kết, hoàn thành công tác thi đua khen thưởng năm học 2018-2019.

3.Tổng hợp danh sách tập thể, cá nhân đề nghị công đoàn cấp trên khen thưởng; Xét duyệt thi đua trong hệ thống công đoàn năm học 2018-2019.

 

Tháng 3/2019

          1. Chỉ đạo CĐCS  phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng; Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3).

2. Chỉ đạo các CĐCS phối hợp thủ trưởng đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ; Giám sát và tham gia quản lý đơn vị, trường học.

3. Kiểm tra việc Chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, thực hiện chế độ chính sách; quy chế dân chủ trong trường học đối với CBGV, NLĐ tại các CĐCS.

Tháng 4/2019

1. Phối hợp chuyên môn tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5); Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5).

 2. Hướng dẫn, chỉ đạo các CĐCS tự kiểm tra chấm điểm, xếp loại CĐCS vững mạnh, báo cáo kết quả về LĐLĐ huyện;

3. Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam Chỉ thị, Nghị quyết và việc thực hiện chế độ chính sách đối với CBGV, NLĐ tại các CĐCS.

Tháng 5/2019

1. Chỉ đạo và triển khai các hoạt động “Tháng Công nhân” năm 2019; Phối hợp với chuyên môn chỉ đạo các đơn vị Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5).

2. Hướng dẫn,chỉ đạo CĐCS tổng kết hoạt động công đoàn, hoạt động UBKT, nữ công, bình xét, xếp loại thi đua, tự chấm điểm CĐCS vững mạnh năm học 2018-2019. Tổ chức Hội nghị bình xét thi đua các cụm theo kế hoạch.

3. Chỉ đạo CĐCS phối hợp chuyên môn tổ chức các hoạt động hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ chuyên môn năm học 2018-2019.

4. Phối hợp chuyên môn, báo cáo kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua năm học 2018-2019.

          Tháng 6/2019

          1. Chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm tháng hành động Vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày thế giới phòng chống ma túy (26/6).

2. Chỉ đạo CĐCS báo cáo tổng kết, hoàn thành công tác thi đua khen thưởng năm học 2018-2019.

3.Tổng hợp danh sách tập thể, cá nhân đề nghị công đoàn cấp trên khen thưởng; Xét duyệt thi đua trong hệ thống công đoàn năm học 2018-2019.

          Tháng 7-8/2019

1. Chỉ đạo cơ sở tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7), 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018).  

2. Liên đoàn Lao động huyện tổ chức Sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, trong đó có nội dung Tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020.

          3. Động viên CBGV tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn;; Tham gia, chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học mới 2019-2020.

4. Chỉ đạo CĐCS phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8) và Quốc khánh (2/9).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHẬT KÝ HOẠT ĐỘNG

Công đoàn trường TH Yên Thọ

 

 


BÀI TUYÊN TRUYỀN

KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

 

Ngày 20/10 hàng năm được chọn là Ngày Phụ Nữ Việt Nam, đó là sự ghi nhận của đất nước với những con người được Bác Hồ tặng 8 chữ vàng: “Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang”. Cho đến bây giờ ngày thành lập hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trải qua 90 năm- một chặng đường lịch sử vô cùng vẻ vang, và năm nào cũng vậy vào ngày này, chị em phụ nữ đều nhận được những tình cảm và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Nhân dịp Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam BCH công đoàn Trường TH Yên Thọ xin được ôn lại lịch sử ra đời ngày 20/10 - ngày phụ nữ Việt Nam.

       Lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước  của dân tộc ta là một chặng đường dài, đầy gian nan thử thách nhưng cũng đầy oanh liệt, với những chiến công chói ngời. Ở đó con người Việt  Nam - một nửa là phụ nữ  được tôi luyện và trưởng thành, ngày càng khẳng định những phẩm chất tinh hoa tốt đẹp của dân tộc. Với truyền thống  kiên trì bất khuất chống giặc ngoại sâm với tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, đức tính  đảm đang, trung hậu chịu đựng gian khổ hi sinh  đã làm nên các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Tinh thần khí phách của phụ nữ Việt Nam được lịch sử ghi dấu bằng cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng mở đầu cho ý chí bất khuất. Dưới chế độ thực dân phong kiến và đế quốc phụ nữ là lớp người bị áp bức bóc lột phải chịu nhiều  bất công nên luôn có nhu cầu được giải  phóng và sẵn sàng đi theo cách mạng.

         Xuất phát từ thực tế lịch sử  của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh  đã nhận thấy vai trò lớn của Phụ nữ, người viết  trong tác phẩm” Đường cách mệnh năm 1927” Việt Nam cách mệnh cũng phải  có nữ giới tham gia mới thành công”.

       Ngay sau khi Đảng ta ra đời  3/2/1930 mở ra một bước ngoặt quyết định cho phong trào phụ nữ ở thời kỳ này  nhiều tổ chức phụ nữ được hình thành  và phát triển tại các địa phương như : Hội phụ nữ giải phóng 1930-1935 , hội phụ nữ dân chủ  1936-1938 . Hội phụ nữ phản đế đông dương 1939, đoàn phụ nữ cứu quốc 1941… Trước vận mệnh của dân tộc nhiều phụ nữ đã tình nguyện thoát ly gia đình  tích cực tham gia vào các hoạt động cách mạng, gây dựng cơ sở nuôi dấu, bảo vệ cán bộ, Đảng viên trực tiếp tham gia vào các cuộc khởi nghĩa, các đội tự vệ, vũ trang tuyên truyền…. góp phần không nhỏ vào thắng lợi của khởi nghĩa cách mạng tháng 8/1945.

        Sau khi giành được chính quyền phong trào phụ nữ đã hòa nhịp cùng với  nhân dân tập trung sức mạnh  diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. Hội phụ nữ là lực lượng nòng cốt tham gia vào các phong trào chính phủ phát động như: không bỏ một tấc đất hoang, bình dân học vụ, hũ gạo cứu quốc, bảo trợ thiếu nhi.

       Năm 1946  các tổ chức hội phụ nữ hoạt động dưới nhiều hình thức như” Phụ nữ tiền phong, phụ nữ cao đài, phụ nữ dân chủ, phụ nữ hiệp hội”. Cùng thời gian này có 02 tổ chức Hội song song tồn tại đó là : Đoàn phụ nữ cứu quốc và Hội LHPN Việt Nam, nhưng đều có chung mục tiêu hoạt động là  “ Đoàn kết giác ngộ các tầng lớp phụ nữ tham gia vào công cuộc cách mạng dân tộc”. Tháng 4/1950 Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ nhất đã hợp nhất 2 tổ chức: Đoàn phụ nữ cứu quốc và Hội LHPN Việt Nam thành một tổ chức là Hội LHPN Việt Nam.

         Trưởng thành trong phong trào đấu tranh cách mạng của dân tộc, phụ nữ Việt Nam đã nêu biết bao tấm gương sáng ngời với những phẩm chất cao quý về lòng trung thành với Tổ quốc, về tinh thần hi sinh dũng cảm quyết tâm bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng kể cả trong những hoàn cảnh hiểm nghèo nhất, các chị Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Mạc Thị Bưởi Bùi Thị Cúc, Hoàng Ngân , Lê Thị Riêng, Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Thị Định và biết bao nữ anh hùng, liệt sỹ mãi mãi là những con người ưu tú  của dân tộc Việt Nam, tên tuổi của các chị đã được khắc ghi trong lịch sử  đấu tranh cách mạng hào hùng  của dân tộc và luôn gắn liền  với lịch sử phong trào phụ nữ Việt Nam , các thế hệ phụ nữ Việt Nam  ngày nay tự hào có hàng triệu bà mẹ đã hi sinh, nuôi dưỡng các thế hệ anh hùng, hiến dâng cho Tổ quốc những người con thân yêu nhất của mình, những người đã làm nên chiến thắng vẻ vang của dân tộc, làm rạng rỡ cho non sông, đất nước ta. Đúng như Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “ Non sông gấm vóc Việt Nam, do phụ nữ ta trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ.”

Hưởng ứng lời kêu gọi “ Toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí  Minh” Hội LHPN Việt Nam đã phát động các phong trào như “ Phụ nữ tham gia sản xuất thực hành tiết kiệm, phụ nữ học cày, học bừa. Ở vùng tạm chiến có phong trào “ Chống bắt linh “ vận động binh lính trở lại quê hương” đóng góp của phụ nữ ở hậu phương và cả tiền tuyến từ bắc đến nam từ thành thị đến nông thôn đã góp phần to lớn vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược.

Khi đất nước thống nhất đi lên CNXH từ ngày 10-12/6/1976  tại thành phố HCM, hội nghị thống nhất Hội LHPN Việt Nam và hội LHPN giải phóng miền nam Việt Nam với tên gọi chung là  Hội LHPN Việt Nam lấy ngày 20/10/1930 là ngày thành lập hội. Từ đây phụ nữ Việt Nam đã có tổ chức riêng  của mình, có vị trí trong lịch sử  của dân tộc.

Phát huy truyền thống  phụ nữ Việt Nam  “Anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang” bước vào công cuộc đổi mới đất nước. Chi hội Phụ nữ trường TH Yên Thọ đã nhanh chóng  đổi mới nội dung phương thức hoạt động cho phù hợp với nhiệm vụ  của giai đoạn mới  đáp ứng nhu cầu nguyện vọng bức thiết  của các tầng lớp phụ nữ, các phong trào thi đua “ Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ”, “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phong trào “giỏi việc nước, đảm  việc nhà”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “chung tay xây dựng nông thôn mới”, hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh, trọng tâm là vào tháng 3, 6, 10. Các chương trình công tác trọng tâm của hội đã có tác dụng động viên lôi cuốn nhiều chị em phụ nữ tham gia  đem lại hiệu quả thiết thực trong đời  sống  xã hội, xứng đáng là phụ nữ Việt Nam “ Tự tin – Tự trọng-  Trung hậu- Đảm đang”  trong thời kỳ đổi mới.

     Với những thành tích và sự đóng góp thiết thực của phong trào phụ nữ Việt Nam trong suốt 90 năm qua, tập thể Chi hội phụ nữ trường TH Yên Thọ và nhiều cá nhân chị em trong cơ quan đã được TW Hội LHPN Việt Nam, UBND tỉnh, UBND huyện, Hội LHPN huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Nhân dịp kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10, xin kính chúc các bà, các mẹ, các chị, các em lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và có một ngày kỷ niệm thật đẹp, thật nhiều niềm vui và ý nghĩa.

 

                                                              Yên Thọ, Ngày 20  tháng 10 năm 2021

                                                                             TM. BCH công đoàn

                                                                             Trưởng ban nữ công

 

 

 

 

 

                                                                                Trịnh Thị Thương