THÀNH TÍCH NHÀ TRƯỜNG QUA CÁC NĂM HỌC

 

UBND TỈNH THANH HÓA TẶNG CỜ ĐƠN VỊ DẪN ĐẦU PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC 2019-2020

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT KIỂM ĐỊNH GIÁO DỤC MỨC ĐỘ 2

DANH HIỆU CƠ QUAN KIỂU MẪU

 

BẰNG CÔNG NHẬN CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1 NĂM 2018

BẰNG CÔNG NHẬN CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1 NĂM 2020

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN YÊN ĐỊNH TẶNG GIẤY KHEN  GIAI ĐOẠN 2016-2020

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN YÊN ĐỊNH TẶNG GIẤY KHEN PHONG THI ĐUA YÊU NƯỚC GIAI ĐOẠN 2015-2020

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN YÊN ĐỊNH TẶNG BẰNG KHEN  NĂM HỌC 2017-2018 ĐẾN 2018-2019

 

HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG

.

MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNGĐÓN HỌC SINH LỚP MỘT NGÀY KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021-2022THỰC HIỆN 5 K KHI TỚI TRƯỜNG

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2021-2022