Các hoạt động nhà trường khác

ĐỀ GIAO LƯU CÂU LẠC BỘ TOÁN TIẾNG VIỆT CẤP TRƯỜNG Khối 4 - Năm học: 2016 – 2017

ĐỀ GIAO LƯU CÂU LẠC BỘ TOÁN TIẾNG VIỆT CẤP TRƯỜNG
Khối 4 - Năm học: 2016 – 2017


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CỦA THẦY LÊ TRUNG CHIẾN PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THỌ

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CỦA THẦY LÊ TRUNG CHIẾN PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THỌ
TÊN ĐỀ TÀI:
“Đổi mới PPDH môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2, dạy học theo hướng tích cực, lấy học sinh làm trung tâm”.


PHẦN THI LÝ THUYẾT GIÁO VIÊN GiỎI CẤP TRƯỜNG

Ngày 22 tháng 10 năm 2019 trường Tiểu học Yên Thọ Tổ chức thi lý thuyết giáo viên giỏi cấp trường


Trang 1 của 1Đầu   Trước   Tiếp tục   Cuối   

Thư viện ảnh

Thư viện Video

Cái trống trường em