Sự kiện

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TRƯỜNG TH YÊN THỌ NĂM HỌC 2019-2020Chương trình Hội nghị Cán bộ công chức năm học 2018-2019

1. Tuyên bố lý do:

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thhưa các đồng chí CBGV trong hội đồng nhà trường.

Hòa trong niềm vui hân hoan của năm học mới, năm học 2018-2019 ngành giáo dục tiếp tục tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29/NQ-TƯ Hội Nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 khóa XI, Nghị quyết số 44/ NQ-CP của Chính phủ về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo và các NQ của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Để nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường đòi hỏi nhà giáo phải không ngừng học tập, tự học, tự rèn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức tác phong sư phạm. Thực sự mỗi người thầy là một tấm gương về đạo đức, để học sinh noi theo.

Hôm nay, được sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Yên Định, Sự thống nhất của Chi bộ, BGH và Công đoàn, trường Tiểu học Yên Thọ tổ chức Hội nghị cán bộ công chức,viên chức năm học 2018-2019 nhằm đánh giá quá trình hoạt động của toàn trường trong năm học qua đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học mới.

2. Giới thiệu đại biểu:

Thay mặt tập thể cán bộ công chức trường Tiểu học Yên Thọ xin nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu về dự Hội nghị cán bộ công chức, viên chức của trường năm học 2018-2019.

 Về phía lãnh đạo nghành, tôi được trân trọng giới thiệu có;

Đ/c:.......................................................................................................................................

Đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào đón!

Đ/c: ..............................................................................................................................................

Đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào đón!

Đ/c:.......................................................................................................................................

          Về phía lãnh đạo địa phương, tôi xin trân trọng giới thiệu có:

Đ/c:.......................................................................................................................................

Đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào đón!

Đ/c: ..............................................................................................................................................

Đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào đón!

Đ/c:.......................................................................................................................................

Đ/c:.......................................................................................................................................

Đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào đón!

Đ/c: .............................................................................................................................................

Đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào đón!

Đ/c:.......................................................................................................................................

 

Đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào đón!

Cùng 19 cán bộ công nhân viên chức của trường có mặt đông đủ. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp!

3. Thông qua dự kiến chủ tịch đoàn và thư ký hội nghị:

Kính thưa các đồng chí!

Hội nghị trù bị ngày 27 tháng 9 năm 2018 đã thống nhất đề cử:

·         Đoàn Chủ tịch gồm:

Đồng chí: Vũ Thị Thủy:           -     Hiệu trưởng

Đồng chí: Lê Trung Chiến        –    Phó Hiệu trưởng

Đồng chí:    Đặng Hồng Việt                 Giáo viên

(Xin ý kiến hội nghị bằng biểu quyết - giơ tay)

·         Thư ký hội nghị:

Đồng chí : Lê Thị Hiền       - Giáo viên

 (Xin ý kiến hội nghị bằng biểu quyết - giơ tay)

Xin mời các đồng chí đã được hội nghị tín nhiệm bầu vào Đoàn chủ tịch và Thư ký lên điều hành hội nghị.

4. Thông qua chương trình Hội nghị

          Chương trình hội nghị hôm nay gồm các nội dung sau.

·         Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCC năm học 2017 - 2018 và dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018–2019

·         Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và các cuộc vận động năm học 2017-2018 và phát động phong trào thi đua năm học 2018-2019 của Chủ tịch công đoàn.

·         Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2017 -2018. kế hoạch hoạt động năm học 2018-2019.

·         Giải lao.

·         Thảo luận xây dựng báo cáo.

·         Hiệu trưởng trả lời ý kiến của Cán bộ công chức - viên chức (CBCC- VC).

·         Ý kiến của đại biểu

·         Phát động thi đua và kí cam kết giữa HT và CTCĐ

·         Thông qua nghị quyết Hội nghị.

·         Bế mạc.

II. NỘI DUNG: ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐIỀU HÀNH

1. Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCC VC năm học 2017-2018 và dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018–2019

Kính thưa các vị đại biểu! Kính thưa các đồng chí!

Để chúng ta cùng nhìn lại những thành quả của mình đã đạt được trong năm học trước, một chặng đường phấn đấu, đã đạt được. Đồng thời nhìn nhận những mặt còn tồn tại cần khắc phục thêm trong năm 2018-2019. tôi xin trân trọng kính mời đ/c Vũ Thị Thủy –  Hiệu trưởng nhà trường lên Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCC năm học 2017-2018 và dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018-2019.

Xin kính mời đồng chí!                                                                                                  

2. Báo cáo của Chủ tịch công đoàn

Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí : Lê Trung Chiến                            - thay mặt cho BCH công đoàn nhà trường lên Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và các cuộc vận động năm học 2017-2018 và phát động thi đua năm hoc  2018- 2019:

Xin kính mời đồng chí!

3. Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân nửa nhiệm kỳ 2017-2018 và kế hoạch năm học 2018-2018

Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trịnh Thị Nguyrtj đại diện cho ban thanh tra nhân dân lên đọc Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân năm học  2017-2018 và kế hoạch năm học 2018-2019.

Xin trân trọng kính mời đồng chí!

 

Giải lao

 

5. Thảo luận xây dựng báo cáo

Vừa qua toàn thể hội nghị đã được nghe các báo cáo của nhà trường, công đoàn, kế toán, thanh tra nhân dân. Để các bản báo cáo trên được đầy đủ và hoàn thiện hơn. Bây giờ hội nghị xin ý kiến đóng góp của các vị đại biểu và các đồng chí trong hội nghị.

6. Hiệu trưởng trả lời ý kiến của CBCC - VC

Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Thị Thủy Hiệu trưởng nhà trường lên trả lời ý kiến của các đồng chí.

Xin trân trọng kính mời đồng chí!

7. Ý kiến phát biểu của đại biểu

Về dự với hội nghị tôi xin trân trọng giới thiệu với toàn thể hội nghị đồng chí:................................................................... lên phát biểu ý kiến.

Xin trân trọng kính mời đồng chí!

8. Bầu ban thanh tra nhân dân ( nếu có)

9. Phát động thi đua và kí cam kết:

          Để thực hiện thắng lợi được các nhiệm vụ của năm học cần có sự phối họp chặt chẽ và đồng bộ giữa Nhà trường và các tổ chức đoàn thể. Sau đây là nội dung kí cam két thi đua giữa nhà trường và Công đoàn.

10. Thông qua nghị quyết Hội nghị

Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Thị Hiền

thư ký hội đồng nhà trường..thay mặt đoàn thư ký lên Thông qua nghị quyết Hội nghị.

Xin trân trọng kính mời đồng chí!

Nếu hội nghị nhất trí với nghị quyết Hội nghị vừa được thông qua thì xin cho ý kiến biểu quyết bằng dơ tay. 100% nhất trí. Có ai không đồng ý với nghị quyết mà thư ký vừa thông qua không?

Vậy kể từ hôm nay chúng ta sẽ chúng ta sẽ thực hiện theo đúng nghị quyết.

 

 

 

 

 

11. Bế mạc ( Hiệu trưởng bế mạc)

    Kính thưa các quý vị đại biểu, các quý thầy cô trong hội nghị

 Sau mét thêi gian làm việc nghiêm túc chúng ta cùng nhau nhìn lại những hoạt động nổi bật trong năm học qua.  Và ra nghị quyết thực năm học 2019-2020

Thông qua Hội nghị này chúng ta rất vui mừng được nghe ý kiến chỉ đạo của các đồng chí đại diện lãnh đạo địa phương, . Nhà trường xin trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến phát biểu quý vị

      Cuối cïng, một lần nữa thay mặt cho hội đồng gi¸o dục nhà trường, t«i xin phÐp được gửi tới quý vị đại biểu lời chóc sức khỏe, thành đạt, hạnh phóc.

Xin được gửi tới các đồng chí CBGV lời chúcc sức khỏe, gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp trong năm học  này.

 Thay mặt Ban tổ chức, tôi xin tuyên bố bế mạc hội nghị năm học 2018 - 2019

                                               Xin trân  trọng cảm ơn.

 

Nguồn bài viết: BAN BIÊN TẬP

STT Title
Không có nội dung nào để hiển thị
 
  
 

Thư viện ảnh

Thư viện Video

Cái trống trường em