Thông báo

Số: 64 /LĐLĐ<br> V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện trong tình hình mới<br>

 

 

 

 

 

 


 


LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN YÊN ĐỊNH


Số: 64 /LĐLĐ

V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện trong tình hình mới

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Yên Định, ngày 05 tháng 11 năm 2021

KHẨN

 

 

Kính gửi:   Các Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện.      

 

Hiện nay tình hình dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh tiếp tục có diễn biến phức tạp, bùng phát mạnh ở một số địa phương như: thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Hà Trung….đặc biệt, phát hiện nhiều ca F0 trong cộng đồng từ chùm ca bệnh F0 tại Bệnh viện đa khoa thị xã Nghi Sơn, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, đời sống, việc làm, tư tưởng của đoàn viên, CNVCLĐ. Thực hiện công văn 606/LĐLĐ ngày 3/11/2021 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa “về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới”, để chủ động ứng phó trong công tác phòng, chống dịch, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện yêu cầu các Công đoàn cơ sở tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách sau:

1. Tăng cường công tác phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện và cấp ủy, chính quyền địa phương với tinh thần “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, góp phần từng bước chuyển sang trạng thái bình thường mới; bảo vệ tối đa sức khoẻ, tính mạng của đoàn viên, CNVCLĐ và Nhân dân; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh và cả nước.

          2. Yêu cầu tất cả các Công đoàn cơ sở tăng cường, nâng cấp độ phòng, chống dịch; tập trung nâng cao vai trò, chức năng nhiệm vụ, hiệu quả hoạt động của “Tổ An toàn Covid-19” tại các xã, phường, thị trấn, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, tại khu nhà trọ và trên xe ô tô chở công nhân. Vận động các CĐCS trong “vùng xanh” hỗ trợ các khu cách ly tập trung của địa phương bằng nhiều hình thức linh hoạt.

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết hợp phương pháp truyền thống với công nghệ hiện đại trên hệ thống truyền thông Công đoàn Thanh Hóa (Website, ZaloO.A, Fanpage, Youtube) đến đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, xác định rõ: công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ cấp bách trước mắt và lâu dài, chưa có tiền lệ; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, luôn sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, đồng thời không hoang mang, lo lắng trước các thông tin xấu độc, sai sự thật.

4. Tăng cường công tác chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, CNVCLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, phối hợp với chính quyền, chuyên môn và các cơ quan chức năng thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các chính sách hỗ trợ của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Khẩn trương rà soát, truy vết tất cả những đối tượng là đoàn viên, CNVCLĐ có liên quan đến các ca dương tính để tiến hành cách ly theo hướng dẫn của ngành Y tế, đảm bảo ổn định về tinh thần, cuộc sống cho CNVCLĐ.

Ban Thường vụ LĐLĐ huyện yêu cầu các Công đoàn cơ sở nghiêm túc triển khai thực hiện, kịp thời thông tin phản ánh về LĐLĐ huyện qua Gmail: yendinhldtha@gmail.com hoặc điện thoại trực tiếp cho các đồng chí thường trực LĐLĐ huyện để được hướng dẫn giải quyết.

 

Nơi nhận:

- Ban CS& QHLĐ LĐLĐ tỉnh;(b/c)

- Ban Dân vận Huyện ủy; (b/c)

- Như kính gửi;

- Lưu VT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Phạm Thị Nga

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn bài viết: Ban biên tập

STT Title
Không có nội dung nào để hiển thị
 
  
 

Thư viện ảnh