SỰ KIỆN NỔI BẬT

Thư mục giới thiệu sách tháng 5/2022


 


 


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH YÊN THỌ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Yên Thọ, Ngày 02 tháng 5 năm 2022

 

 

THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH

Với chủ đề : “Nhân vật Hồ Chí Minh”

 

LỜI GIỚI THIỆU

Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam, một chiến sỹ lỗi lạc của phong trào giải phóng dân tộc và cả loài người tiến bộ.

Tên thật của người là Nguyễn Sinh Cung, tên chữ là Nguyễn Tất Thành, sinh ngày 19/5/1890. Xuất thân từ nhà nho nghèo yêu nước, Bác vào Phan Thiết dạy học rồi vào Sài Gòn với hai bàn tay trắng đã dám dấn thân tìm đường cứu nước. Từ ý chí quyết tâm dựng nước Bác bắt gặp chủ nghĩa Mác Lênin, hiểu về tinh thần quốc tế vô sản. Sau một thời gian bôn ba khắp năm châu bốn bể, Bác về Trung Quốc và trở lại Việt Nam lãnh đạo nhân dân ta làm nên cuộc cách mạng tháng tám lịch sử.

Cuộc đời hoạt động chính trị của Bác là tấm gương chói lọi về tinh thần cách mạng triệt để, ý chí đấu tranh kiên cường, bất khuất, hết lòng phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân, suốt đời phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người vì độc lập vì chủ nghĩa xã hội.

       Bác Hồ không những là vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc mà người còn là một nhà văn thơ lớn của Việt Nam đồng thời là danh nhân văn hoá thế giới. Tuy Bác đã đi xa nhưng người đã để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng vô cùng vẻ vang và oanh liệt. Người còn để lại cho chúng ta một tấm gương trong sáng và tốt đẹp nhất về đạo đức cách mạng; những bài học về cuộc sống. Ở Bác đã hội tụ những tinh hoa đẹp nhất của dân tộc Việt Nam.

 

Nhân kỉ niệm 132 năm ngày sinh của Bác Hồ (19/05/1890 – 19/05/2022) Thư viện trường Tiểu học Yên Thọ đã tiến hành biên soạn “Thư mục nhân vật Hồ Chí Minh”.  Gồm những cuốn sách sau:

   1.  Tác phẩm “Trường học của Bác ” / Phan Tuyết (Sưu tầm, tuyển chọn),….- H.: Dân Trí , 2018.- 215tr.; 13x19cm.- 68.000đ.

Số ĐKCB:   TK

                 743-745

Cuốn sách là những câu chuyện về đức tính ham học, kiên trì vượt khó, luôn làm chủ, lạc quan trong mọi hoàn cảnh của Bác Hồ; những bài học nhẹ nhàng, giản dị nhưng sâu sắc của Bác mà mỗi chúng ta khi cảm nhận, thấu hiểu sẽ rút ra được nhiều điều bổ ích trong quá trình rèn luyện nhân cách, đạo đức của bản thân mình, đặc biệt là của thế hệ trẻ.

2.  Tác phẩm “Chuyện kể Bác Hồ với học sinh ” / Phan Tuyết (Sưu tầm, tuyển chọn),….- H.: Dân Trí , 2018.- 218tr.; 13x19cm.- 68.000đ.

Số ĐKCB:   TK

                 746-748

 

Cuốn sách là một số bài nói, bài viết, thư của Bác Hồ với học sinh và những câu chuyện kể của Bác Hồ với học sinh từ đó các em có thể cảm nhận được sinh thời Bác đã rất quan tâm đến thế hệ trẻ đặc biệt là các em học sinh những mầm non tương lai của đất nước.

3.  Tác phẩm “Chuyện kể Bác Hồ với thiếu nhi, nhi đồng” / Phan Tuyết (Sưu tầm, tuyển chọn),….- H.: Dân Trí , 2018.- 191tr.; 13x19cm.- 68.000đ.

Số ĐKCB:   TK

                 755-757

 

 

Cuốn sách là sự thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ tri ân sâu sắc của nhân dân trong cả nước nói chung và của tác giả nói riêng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tác giả mong muốn phổ biến rộng rãi đến đông đảo bạn đọc về tấm gương của Bác, về con người Bác, chân dung Bác, góp phần tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh.

4.  Tác phẩm “Bác dạy chúng ta về đức tính chuyên cần” / Phan Tuyết (Sưu tầm, tuyển chọn),….- H.: Dân Trí , 2019.- 215tr.; 13x19cm.- 68.000đ.

Số ĐKCB:   TK

                  930-932

Cuốn sách là một số bài nói, bài viết, thư của Bác Hồ về đức tính chuyên cần. Lời dạy của Bác nhẹ nhàng, giản dị mà mỗi chúng ta khi cảm nhận, thấu hiểu sẽ rút ra được nhiều điều bổ ích trong quá trình rèn luyện nhân cách, đạo đức của bản thân mình.

5.  Tác phẩm “Khó khăn cần tìm cách khắc phục” / Phan Tuyết (Sưu tầm, tuyển chọn),….- H.: Dân Trí , 2019.- 199tr.; 13x19cm.- 68.000đ.

Số ĐKCB:   TK

                  933-935

Cuốn sách được chia làm 2 phần

Phần 1: Những chuyện kể về đức tính kiên trì, vượt khó của Bác Hồ

Phần 2: Một số bài viết, bài nói của Bác Hồ về đức tính kiên trì, vượt khó

     05 cuốn sách hiện được trưng bày tại thư viện và để hiểu rõ hơn kính mời quý thầy cô giáo và các bạn hãy đến và tìm đọc!

   Cuối cùng kính chúc quý thầy cô giáo và các bạn có một tuần học tập vui vẻ và đạt được những kết quả cao nhất.

Xin chân thành cảm ơn!

HIỆU TRƯỞNG      TỔ TRƯỞNG TỔ THƯ VIỆN     NGƯỜI BIÊN SOẠN

 

 

 

     Vũ Thị Thủy                               Lê Trung Chiến                  Nguyễn Thị Hường

Nguồn bài viết: Nguyễn Thị Hường

STT Title
Không có nội dung nào để hiển thị
 
  
 

CÔNG ĐOÀN

Tin giáo dục

Thư mục giới thiệu sách tháng 5/2022


 


 


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH YÊN THỌ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Yên Thọ, Ngày 02 tháng 5 năm 2022

 

 

THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH

Với chủ đề : “Nhân vật Hồ Chí Minh”

 

LỜI GIỚI THIỆU

Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam, một chiến sỹ lỗi lạc của phong trào giải phóng dân tộc và cả loài người tiến bộ.

Tên thật của người là Nguyễn Sinh Cung, tên chữ là Nguyễn Tất Thành, sinh ngày 19/5/1890. Xuất thân từ nhà nho nghèo yêu nước, Bác vào Phan Thiết dạy học rồi vào Sài Gòn với hai bàn tay trắng đã dám dấn thân tìm đường cứu nước. Từ ý chí quyết tâm dựng nước Bác bắt gặp chủ nghĩa Mác Lênin, hiểu về tinh thần quốc tế vô sản. Sau một thời gian bôn ba khắp năm châu bốn bể, Bác về Trung Quốc và trở lại Việt Nam lãnh đạo nhân dân ta làm nên cuộc cách mạng tháng tám lịch sử.

Cuộc đời hoạt động chính trị của Bác là tấm gương chói lọi về tinh thần cách mạng triệt để, ý chí đấu tranh kiên cường, bất khuất, hết lòng phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân, suốt đời phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người vì độc lập vì chủ nghĩa xã hội.

       Bác Hồ không những là vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc mà người còn là một nhà văn thơ lớn của Việt Nam đồng thời là danh nhân văn hoá thế giới. Tuy Bác đã đi xa nhưng người đã để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng vô cùng vẻ vang và oanh liệt. Người còn để lại cho chúng ta một tấm gương trong sáng và tốt đẹp nhất về đạo đức cách mạng; những bài học về cuộc sống. Ở Bác đã hội tụ những tinh hoa đẹp nhất của dân tộc Việt Nam.

 

Nhân kỉ niệm 132 năm ngày sinh của Bác Hồ (19/05/1890 – 19/05/2022) Thư viện trường Tiểu học Yên Thọ đã tiến hành biên soạn “Thư mục nhân vật Hồ Chí Minh”.  Gồm những cuốn sách sau:

   1.  Tác phẩm “Trường học của Bác ” / Phan Tuyết (Sưu tầm, tuyển chọn),….- H.: Dân Trí , 2018.- 215tr.; 13x19cm.- 68.000đ.

Số ĐKCB:   TK

                 743-745

Cuốn sách là những câu chuyện về đức tính ham học, kiên trì vượt khó, luôn làm chủ, lạc quan trong mọi hoàn cảnh của Bác Hồ; những bài học nhẹ nhàng, giản dị nhưng sâu sắc của Bác mà mỗi chúng ta khi cảm nhận, thấu hiểu sẽ rút ra được nhiều điều bổ ích trong quá trình rèn luyện nhân cách, đạo đức của bản thân mình, đặc biệt là của thế hệ trẻ.

2.  Tác phẩm “Chuyện kể Bác Hồ với học sinh ” / Phan Tuyết (Sưu tầm, tuyển chọn),….- H.: Dân Trí , 2018.- 218tr.; 13x19cm.- 68.000đ.

Số ĐKCB:   TK

                 746-748

 

Cuốn sách là một số bài nói, bài viết, thư của Bác Hồ với học sinh và những câu chuyện kể của Bác Hồ với học sinh từ đó các em có thể cảm nhận được sinh thời Bác đã rất quan tâm đến thế hệ trẻ đặc biệt là các em học sinh những mầm non tương lai của đất nước.

3.  Tác phẩm “Chuyện kể Bác Hồ với thiếu nhi, nhi đồng” / Phan Tuyết (Sưu tầm, tuyển chọn),….- H.: Dân Trí , 2018.- 191tr.; 13x19cm.- 68.000đ.

Số ĐKCB:   TK

                 755-757

 

 

Cuốn sách là sự thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ tri ân sâu sắc của nhân dân trong cả nước nói chung và của tác giả nói riêng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tác giả mong muốn phổ biến rộng rãi đến đông đảo bạn đọc về tấm gương của Bác, về con người Bác, chân dung Bác, góp phần tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh.

4.  Tác phẩm “Bác dạy chúng ta về đức tính chuyên cần” / Phan Tuyết (Sưu tầm, tuyển chọn),….- H.: Dân Trí , 2019.- 215tr.; 13x19cm.- 68.000đ.

Số ĐKCB:   TK

                  930-932

Cuốn sách là một số bài nói, bài viết, thư của Bác Hồ về đức tính chuyên cần. Lời dạy của Bác nhẹ nhàng, giản dị mà mỗi chúng ta khi cảm nhận, thấu hiểu sẽ rút ra được nhiều điều bổ ích trong quá trình rèn luyện nhân cách, đạo đức của bản thân mình.

5.  Tác phẩm “Khó khăn cần tìm cách khắc phục” / Phan Tuyết (Sưu tầm, tuyển chọn),….- H.: Dân Trí , 2019.- 199tr.; 13x19cm.- 68.000đ.

Số ĐKCB:   TK

                  933-935

Cuốn sách được chia làm 2 phần

Phần 1: Những chuyện kể về đức tính kiên trì, vượt khó của Bác Hồ

Phần 2: Một số bài viết, bài nói của Bác Hồ về đức tính kiên trì, vượt khó

     05 cuốn sách hiện được trưng bày tại thư viện và để hiểu rõ hơn kính mời quý thầy cô giáo và các bạn hãy đến và tìm đọc!

   Cuối cùng kính chúc quý thầy cô giáo và các bạn có một tuần học tập vui vẻ và đạt được những kết quả cao nhất.

Xin chân thành cảm ơn!

HIỆU TRƯỞNG      TỔ TRƯỞNG TỔ THƯ VIỆN     NGƯỜI BIÊN SOẠN

 

 

 

     Vũ Thị Thủy                               Lê Trung Chiến                  Nguyễn Thị Hường

Nguồn bài viết: Nguyễn Thị Hường

STT Title
Không có nội dung nào để hiển thị
 
  
 

Hiển thị văn bản pháp quy

Thư viện ảnh