SỰ KIỆN NỔI BẬT

Sơ kết công tác tháng 3 triển khai công tác tháng 4/2022


 

 PHÒNG GD&ĐT YÊN ĐỊNH     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH YÊN TRƯỜNG                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 3

I. Nề nếp

          Thời gian làm việc tại trường có nghỉ gián đoạn phòng chống dịch. Nhưng nhìn chung trong thời gian 1 tuần dạy - học GV thực hiện tốt nề nếp chuyên môn, quy chế hoạt động của nhà trường, hướng dẫn HS thực hiện tốt nề nếp Đội, nội quy lớp học, đặc biệt là công tác vệ sinh, bảo vệ tài sản nhà trường, thực hiện các công văn hướng dẫn của cấp trên trong thời gian nghỉ Tết đảm bảo tốt.

          - Tổ chức cho Hs tham quan khu di tích Bác Hồ về thăm Yên Trường.

          - Tổng hợp ngày công tháng 3:          đ/c Đức: 1 ngày (việc gia đình)

          II. Công tác dạy và học  

          - Thực hiện dạy và học của tuần 26-29 theo TKB. Thực hiện soạn dạy tích hợp chuyên đề Đạo đức Bác Hồ, GD An ninh quốc phòng, xây dựng kế hoạch bài học các tiết HĐNGLL đảm bảo, chuẩn bị nội dung giáo dục HS khuyết tật.

          - GV tập trung quan tâm nâng cao chất lượng đại trà tất cả các khối lớp. Dạy kết hợp ôn tập củng cố kiến thức cho HS.

          - Phân công dạy thay, sắp xếp bố trí dạy học trực tuyến đối với 1 số lớp có GV,HS bị f0. Toàn trường duy trì  hình thức dạy học trực tuyến tuần 26, dạy 1 buổi tuần 27 do dịch bệnh phức tạp, số f0 tại địa phương tăng nhanh.

- Thực hiện sinh hoạt chuyên môn định kì: tuần 27, 29.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện đón thanh tra của PGD.

- Cổng thông tin điện tử: Đ/c Hằng đã đăng tải 3 bài viết, tranh ảnh trên cổng thông tin điện tử của trường đảm bảo theo quy định.

III. Công tác khác

          - Phối hợp với phụ huynh tiếp tục theo dõi và hướng dẫn HS phòng tránh dịch bệnh và điều trị bệnh tại nhà. Tất cả CBGV, HS thực hiện tốt thông điệp 5K.

          -  Kết quả UPU đạt 1 giải KK cấp huyện ( HS lớp 5B)

          -  Lao động: GV quan tâm vệ sinh lớp học, ý thức giữ VSMT trong ngoài lớp.

          -  Bán trú: Tổ chức ăn nghỉ cho HS sau khi nghỉ học trực tiếp.

          -  Phổ cập: Cập nhật HS chuyển đi chuyển đến.

          - Thư viện - Thiết bị: Hoàn thiện hồ sơ tủ sách Lam sơn, hồ sơ Thư viện. chuẩn bị ĐDDH theo dõi đăng kí mượn trong tuần.

          -  Hành chính - Văn thư: Sắp xếp vệ sinh văn phòng, phòng BGH, chuyển công văn đi đến đảm bảo kịp thời đầy đủ.

          -  Kế toán: Hoàn thành BHYT cho 1 số HS chưa có thẻ, chuẩn bị các loại hồ sơ chi trả chế độ cho GV dạy HS khuyết tật.

         

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2022

          I.Tư tưởng

          Thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và Quốc tế lao động ( 30/4, 01/5).

          II. Nề nếp

          - Liên Đội phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm; hướng dẫn HS thực hiện tốt nền nếp quy định. Tổ chức Lễ kết nạp Đội viên.

          -  Tích cực phòng chống dịch covid và các bệnh đầu mùa hè.           

          III. Công tác dạy – học

          - Thực hiện ôn tập các môn Toán, TV, Khoa, Sử Địa và các môn đặc thù theo TKB 2 buổi/ ngày, tập trung nâng cao chất lượng đại trà, ôn tập củng cố kiến thức cuối năm học. Tập trung nâng cao chất lượng đại trà và Câu lạc bộ Toán-TV.

          - Đánh giá, tổng hợp kết quả công tác chủ nhiệm tháng 3, xây dựng kế hoạch chủ nhiệm tháng 4. Xếp loại VSCĐ tháng 3. Quan tâm đánh giá HS lớp 1,2 theo TT 27.

          - Thực hiện sinh hoạt chuyên môn định kì.

          - Kiểm tra hồ sơ HS: Vở chính tả, vở Toán, vở BT Toán, BT TViệt, vở tổng hợp, vở Tập viết (k123), tài liệu học MT.

          - Hoàn thành và nạp hồ sơ SKKN năm học.

          - Tổ chức cho HS tham gia thi CLB Toán Tiếng Việt cấp trường.

GVCN hoàn thành bổ sung trang trí lớp học. Chuẩn bị tốt các điều kiện đón đoàn kiểm tra thi đua Cụm.

          IV: Công tác khác

         -  Lao động: GV quan tâm vệ sinh lớp học, ý thức giữ VSMT trong ngoài lớp.

         -  Bán trú: Duy trì nề nếp ăn nghỉ cho HS bán trú, đảm bảo sức khỏe, thân thể, đảm bảo ATTP cho HS.

         -  Phổ cập: Cập nhật HS chuyển đi chuyển đến.

          - Thư viện - Thiết bị: Hoàn thiện hồ sơ tủ sách Lam sơn, hồ sơ Thư viện. chuẩn bị ĐDDH theo dõi đăng kí mượn trong tuần.

          -  Hành chính - Văn thư: Sắp xếp vệ sinh văn phòng, phòng BGH, chuyển công văn đi đến đảm bảo kịp thời đầy đủ.

          -  Kế toán: Chuyển lương 4 đảm bảo thời gian, duyệt hồ sơ chi trả chế độ cho GV dạy HS khuyết tật,

         

                                                              Yên Trường, ngày 01 tháng 4 năm 2022

                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                     Nguyễn Thị Minh Lan

 

Nguồn bài viết: Ban biên tập

STT Title
Không có nội dung nào để hiển thị
 
  
 

CÔNG ĐOÀN

Tin giáo dục

Sơ kết công tác tháng 3 triển khai công tác tháng 4/2022


 

 PHÒNG GD&ĐT YÊN ĐỊNH     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH YÊN TRƯỜNG                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 3

I. Nề nếp

          Thời gian làm việc tại trường có nghỉ gián đoạn phòng chống dịch. Nhưng nhìn chung trong thời gian 1 tuần dạy - học GV thực hiện tốt nề nếp chuyên môn, quy chế hoạt động của nhà trường, hướng dẫn HS thực hiện tốt nề nếp Đội, nội quy lớp học, đặc biệt là công tác vệ sinh, bảo vệ tài sản nhà trường, thực hiện các công văn hướng dẫn của cấp trên trong thời gian nghỉ Tết đảm bảo tốt.

          - Tổ chức cho Hs tham quan khu di tích Bác Hồ về thăm Yên Trường.

          - Tổng hợp ngày công tháng 3:          đ/c Đức: 1 ngày (việc gia đình)

          II. Công tác dạy và học  

          - Thực hiện dạy và học của tuần 26-29 theo TKB. Thực hiện soạn dạy tích hợp chuyên đề Đạo đức Bác Hồ, GD An ninh quốc phòng, xây dựng kế hoạch bài học các tiết HĐNGLL đảm bảo, chuẩn bị nội dung giáo dục HS khuyết tật.

          - GV tập trung quan tâm nâng cao chất lượng đại trà tất cả các khối lớp. Dạy kết hợp ôn tập củng cố kiến thức cho HS.

          - Phân công dạy thay, sắp xếp bố trí dạy học trực tuyến đối với 1 số lớp có GV,HS bị f0. Toàn trường duy trì  hình thức dạy học trực tuyến tuần 26, dạy 1 buổi tuần 27 do dịch bệnh phức tạp, số f0 tại địa phương tăng nhanh.

- Thực hiện sinh hoạt chuyên môn định kì: tuần 27, 29.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện đón thanh tra của PGD.

- Cổng thông tin điện tử: Đ/c Hằng đã đăng tải 3 bài viết, tranh ảnh trên cổng thông tin điện tử của trường đảm bảo theo quy định.

III. Công tác khác

          - Phối hợp với phụ huynh tiếp tục theo dõi và hướng dẫn HS phòng tránh dịch bệnh và điều trị bệnh tại nhà. Tất cả CBGV, HS thực hiện tốt thông điệp 5K.

          -  Kết quả UPU đạt 1 giải KK cấp huyện ( HS lớp 5B)

          -  Lao động: GV quan tâm vệ sinh lớp học, ý thức giữ VSMT trong ngoài lớp.

          -  Bán trú: Tổ chức ăn nghỉ cho HS sau khi nghỉ học trực tiếp.

          -  Phổ cập: Cập nhật HS chuyển đi chuyển đến.

          - Thư viện - Thiết bị: Hoàn thiện hồ sơ tủ sách Lam sơn, hồ sơ Thư viện. chuẩn bị ĐDDH theo dõi đăng kí mượn trong tuần.

          -  Hành chính - Văn thư: Sắp xếp vệ sinh văn phòng, phòng BGH, chuyển công văn đi đến đảm bảo kịp thời đầy đủ.

          -  Kế toán: Hoàn thành BHYT cho 1 số HS chưa có thẻ, chuẩn bị các loại hồ sơ chi trả chế độ cho GV dạy HS khuyết tật.

         

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2022

          I.Tư tưởng

          Thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và Quốc tế lao động ( 30/4, 01/5).

          II. Nề nếp

          - Liên Đội phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm; hướng dẫn HS thực hiện tốt nền nếp quy định. Tổ chức Lễ kết nạp Đội viên.

          -  Tích cực phòng chống dịch covid và các bệnh đầu mùa hè.           

          III. Công tác dạy – học

          - Thực hiện ôn tập các môn Toán, TV, Khoa, Sử Địa và các môn đặc thù theo TKB 2 buổi/ ngày, tập trung nâng cao chất lượng đại trà, ôn tập củng cố kiến thức cuối năm học. Tập trung nâng cao chất lượng đại trà và Câu lạc bộ Toán-TV.

          - Đánh giá, tổng hợp kết quả công tác chủ nhiệm tháng 3, xây dựng kế hoạch chủ nhiệm tháng 4. Xếp loại VSCĐ tháng 3. Quan tâm đánh giá HS lớp 1,2 theo TT 27.

          - Thực hiện sinh hoạt chuyên môn định kì.

          - Kiểm tra hồ sơ HS: Vở chính tả, vở Toán, vở BT Toán, BT TViệt, vở tổng hợp, vở Tập viết (k123), tài liệu học MT.

          - Hoàn thành và nạp hồ sơ SKKN năm học.

          - Tổ chức cho HS tham gia thi CLB Toán Tiếng Việt cấp trường.

GVCN hoàn thành bổ sung trang trí lớp học. Chuẩn bị tốt các điều kiện đón đoàn kiểm tra thi đua Cụm.

          IV: Công tác khác

         -  Lao động: GV quan tâm vệ sinh lớp học, ý thức giữ VSMT trong ngoài lớp.

         -  Bán trú: Duy trì nề nếp ăn nghỉ cho HS bán trú, đảm bảo sức khỏe, thân thể, đảm bảo ATTP cho HS.

         -  Phổ cập: Cập nhật HS chuyển đi chuyển đến.

          - Thư viện - Thiết bị: Hoàn thiện hồ sơ tủ sách Lam sơn, hồ sơ Thư viện. chuẩn bị ĐDDH theo dõi đăng kí mượn trong tuần.

          -  Hành chính - Văn thư: Sắp xếp vệ sinh văn phòng, phòng BGH, chuyển công văn đi đến đảm bảo kịp thời đầy đủ.

          -  Kế toán: Chuyển lương 4 đảm bảo thời gian, duyệt hồ sơ chi trả chế độ cho GV dạy HS khuyết tật,

         

                                                              Yên Trường, ngày 01 tháng 4 năm 2022

                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                     Nguyễn Thị Minh Lan

 

Nguồn bài viết: Ban biên tập

STT Title
Không có nội dung nào để hiển thị
 
  
 

Hiển thị văn bản pháp quy

Thư viện ảnh