SỰ KIỆN NỔI BẬT

Học online tuần 25


Do tình hình dịch bện covid 19 trong nhà trường diễn biến phức tạp 

trong tuần 25 từ ngày 7-11 tháng 3 nhà trường có 12 cán bộ, giáo viên và nhân viên bị Fo và 35 học sinh Fo nên

 Ban giám hiệu nhà trường xin ý kiến chỉ đạo của phòng Giáo dục cho phép nhà trường được tổ chức dạy học online tuần 25

 

Nguồn bài viết: Ban biên tập

STT Title
Không có nội dung nào để hiển thị
 
  
 

CÔNG ĐOÀN

Tin giáo dục

Học online tuần 25


Do tình hình dịch bện covid 19 trong nhà trường diễn biến phức tạp 

trong tuần 25 từ ngày 7-11 tháng 3 nhà trường có 12 cán bộ, giáo viên và nhân viên bị Fo và 35 học sinh Fo nên

 Ban giám hiệu nhà trường xin ý kiến chỉ đạo của phòng Giáo dục cho phép nhà trường được tổ chức dạy học online tuần 25

 

Nguồn bài viết: Ban biên tập

STT Title
Không có nội dung nào để hiển thị
 
  
 

Hiển thị văn bản pháp quy

Thư viện ảnh