SỰ KIỆN NỔI BẬT

Công tác tháng 3 năm 2022


 PHÒNG GD&ĐT YÊN ĐỊNH     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH YÊN  THỌ                     

TRƯỜNG TH YÊN THỌ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

 


SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 2

I. Nề nếp

          Thời gian làm việc tại trường có nghỉ gián đoạn phòng chống dịch. Nhưng nhìn chung trong thời gian 2 tuần dạy - học GV thực hiện tốt nề nếp chuyên môn, quy chế hoạt động của nhà trường, hướng dẫn HS thực hiện tốt nề nếp Đội, nội quy lớp học, đặc biệt là công tác vệ sinh, bảo vệ tài sản nhà trường, thực hiện các công văn hướng dẫn của cấp trên trong thời gian nghỉ Tết đảm bảo tốt.

          - Hoàn thành và nạp bài viết thư UPU đảm bảo. Trong đó có 6 bài chất lượng, gửi dự thi cấp huyện.

          II. Công tác dạy và học  

          - Thực hiện dạy và học của tuần 22, 23,24 theo TKB 2 buổi/ ngày. Thực hiện soạn dạy tích hợp chuyên đề Đạo đức Bác Hồ, GD An ninh quốc phòng, xây dựng kế hoạch bài học các tiết HĐNGLL đảm bảo, chuẩn bị nội dung giáo dục HS khuyết tật.

          - GV tập trung quan tâm nâng cao chất lượng đại trà tất cả các khối lớp. Dạy kết hợp ôn tập củng cố kiến thức cho HS.

          - Phân công dạy thay, sắp xếp bố trí dạy học trực tuyến đối với 1 số có GV,HS bị f0.

- Thực hiện sinh hoạt chuyên môn định kì: tuần 21, 23.

III. Công tác khác

          - Phối hợp với trung tâm y tế dự phòng huyện test nhanh covid-19 cho CBGV, HS toàn trường. Tiếp tục theo dõi và hướng dẫn HS phòng tránh dịch bệnh. CBGV, HS thực hiện tốt 5K.

          -  Lao động: GV quan tâm vệ sinh lớp học, ý thức giữ VSMT trong ngoài lớp.

          - Thư viện - Thiết bị: Hoàn thiện hồ sơ tủ sách Lam sơn, hồ sơ Thư viện. chuẩn bị ĐDDH theo dõi đăng kí mượn trong tuần.

          -  Hành chính - Văn thư: Sắp xếp vệ sinh văn phòng, phòng BGH, chuyển công văn đi đến đảm bảo kịp thời đầy đủ.

          -  Kế toán: Hoàn thành BHYT cho 1 số HS chưa có thẻ.

         

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2022

          I.Tư tưởng

          Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/3.

          II. Nề nếp

          - Liên Đội phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm; hướng dẫn HS thực hiện tốt nền nếp quy định.

          -  Tích cực phòng chống dịch covid và các bệnh đầu mùa hè.           

          III. Công tác dạy – học

          - Thực hiện dạy và học của tuần 25 – 29 theo TKB 2 buổi/ ngày, tập trung nâng cao chất lượng đại trà, ôn tập củng cố kiến thức sau khi HS học trực tuyến.

          - Bố trí sắp xếp hình thức dạy học phù hợp tình hình dịch bệnh covid-19 trên địa bàn.

          - Tham gia tập huấn góp ý SGK lớp 3.

          - Đánh giá, tổng hợp kết quả công tác chủ nhiệm tháng 2, xây dựng kế hoạch chủ nhiệm tháng 3. Xếp loại VSCĐ tháng 2.  Quan tâm đánh giá HS lớp 1,2 theo TT 27.

          - Thực hiện sinh hoạt chuyên môn định kì.

          - Kiểm tra hồ sơ HS: Vở chính tả, vở BT Toán, BT TViệt, vở tổng hợp, vở Tập viết (k123), tài liệu học MT.

          - GV đăng kí và hoàn thành SKKN năm học.

          - Tổ chức cho HS tham gia học tập kiến thức Lịch sử - Địa lý địa phương ( tùy theo tình hình dịch bệnh đã kiểm soát ổn định).

-  Chuẩn bị tốt các điều kiện đón đoàn thanh tra chuyên môn đột xuất của PGD.

          IV: Công tác khác

         -  Lao động: GV quan tâm vệ sinh lớp học, ý thức giữ VSMT trong ngoài lớp.

         -  Bán trú: Duy trì nề nếp ăn nghỉ cho HS bán trú, đảm bảo sức khỏe, thân thể, đảm bảo ATTP cho HS.

          -  Phổ cập: Cập nhật HS chuyển đi chuyển đến.

          - Thư viện - Thiết bị: Hoàn thiện hồ sơ tủ sách Lam sơn, hồ sơ Thư viện. chuẩn bị ĐDDH theo dõi đăng kí mượn trong tuần. Rà soát các tiêu chí thi đua Cụm về Thư viện – Thiết bị.

          -  Hành chính - Văn thư: Sắp xếp vệ sinh văn phòng, phòng BGH, chuyển công văn đi đến đảm bảo kịp thời đầy đủ.

          -  Kế toán: Chuyển lương 3 đảm bảo thời gian,

                                                                       Yên Thọ, ngày 03 tháng 3 năm 2022

                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                 Vũ Thị Thủy

 


Nguồn bài viết: Hiệu trưởng

STT Title
Không có nội dung nào để hiển thị
 
  
 

CÔNG ĐOÀN

Tin giáo dục

Công tác tháng 3 năm 2022


 PHÒNG GD&ĐT YÊN ĐỊNH     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH YÊN  THỌ                     

TRƯỜNG TH YÊN THỌ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

 


SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 2

I. Nề nếp

          Thời gian làm việc tại trường có nghỉ gián đoạn phòng chống dịch. Nhưng nhìn chung trong thời gian 2 tuần dạy - học GV thực hiện tốt nề nếp chuyên môn, quy chế hoạt động của nhà trường, hướng dẫn HS thực hiện tốt nề nếp Đội, nội quy lớp học, đặc biệt là công tác vệ sinh, bảo vệ tài sản nhà trường, thực hiện các công văn hướng dẫn của cấp trên trong thời gian nghỉ Tết đảm bảo tốt.

          - Hoàn thành và nạp bài viết thư UPU đảm bảo. Trong đó có 6 bài chất lượng, gửi dự thi cấp huyện.

          II. Công tác dạy và học  

          - Thực hiện dạy và học của tuần 22, 23,24 theo TKB 2 buổi/ ngày. Thực hiện soạn dạy tích hợp chuyên đề Đạo đức Bác Hồ, GD An ninh quốc phòng, xây dựng kế hoạch bài học các tiết HĐNGLL đảm bảo, chuẩn bị nội dung giáo dục HS khuyết tật.

          - GV tập trung quan tâm nâng cao chất lượng đại trà tất cả các khối lớp. Dạy kết hợp ôn tập củng cố kiến thức cho HS.

          - Phân công dạy thay, sắp xếp bố trí dạy học trực tuyến đối với 1 số có GV,HS bị f0.

- Thực hiện sinh hoạt chuyên môn định kì: tuần 21, 23.

III. Công tác khác

          - Phối hợp với trung tâm y tế dự phòng huyện test nhanh covid-19 cho CBGV, HS toàn trường. Tiếp tục theo dõi và hướng dẫn HS phòng tránh dịch bệnh. CBGV, HS thực hiện tốt 5K.

          -  Lao động: GV quan tâm vệ sinh lớp học, ý thức giữ VSMT trong ngoài lớp.

          - Thư viện - Thiết bị: Hoàn thiện hồ sơ tủ sách Lam sơn, hồ sơ Thư viện. chuẩn bị ĐDDH theo dõi đăng kí mượn trong tuần.

          -  Hành chính - Văn thư: Sắp xếp vệ sinh văn phòng, phòng BGH, chuyển công văn đi đến đảm bảo kịp thời đầy đủ.

          -  Kế toán: Hoàn thành BHYT cho 1 số HS chưa có thẻ.

         

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2022

          I.Tư tưởng

          Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/3.

          II. Nề nếp

          - Liên Đội phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm; hướng dẫn HS thực hiện tốt nền nếp quy định.

          -  Tích cực phòng chống dịch covid và các bệnh đầu mùa hè.           

          III. Công tác dạy – học

          - Thực hiện dạy và học của tuần 25 – 29 theo TKB 2 buổi/ ngày, tập trung nâng cao chất lượng đại trà, ôn tập củng cố kiến thức sau khi HS học trực tuyến.

          - Bố trí sắp xếp hình thức dạy học phù hợp tình hình dịch bệnh covid-19 trên địa bàn.

          - Tham gia tập huấn góp ý SGK lớp 3.

          - Đánh giá, tổng hợp kết quả công tác chủ nhiệm tháng 2, xây dựng kế hoạch chủ nhiệm tháng 3. Xếp loại VSCĐ tháng 2.  Quan tâm đánh giá HS lớp 1,2 theo TT 27.

          - Thực hiện sinh hoạt chuyên môn định kì.

          - Kiểm tra hồ sơ HS: Vở chính tả, vở BT Toán, BT TViệt, vở tổng hợp, vở Tập viết (k123), tài liệu học MT.

          - GV đăng kí và hoàn thành SKKN năm học.

          - Tổ chức cho HS tham gia học tập kiến thức Lịch sử - Địa lý địa phương ( tùy theo tình hình dịch bệnh đã kiểm soát ổn định).

-  Chuẩn bị tốt các điều kiện đón đoàn thanh tra chuyên môn đột xuất của PGD.

          IV: Công tác khác

         -  Lao động: GV quan tâm vệ sinh lớp học, ý thức giữ VSMT trong ngoài lớp.

         -  Bán trú: Duy trì nề nếp ăn nghỉ cho HS bán trú, đảm bảo sức khỏe, thân thể, đảm bảo ATTP cho HS.

          -  Phổ cập: Cập nhật HS chuyển đi chuyển đến.

          - Thư viện - Thiết bị: Hoàn thiện hồ sơ tủ sách Lam sơn, hồ sơ Thư viện. chuẩn bị ĐDDH theo dõi đăng kí mượn trong tuần. Rà soát các tiêu chí thi đua Cụm về Thư viện – Thiết bị.

          -  Hành chính - Văn thư: Sắp xếp vệ sinh văn phòng, phòng BGH, chuyển công văn đi đến đảm bảo kịp thời đầy đủ.

          -  Kế toán: Chuyển lương 3 đảm bảo thời gian,

                                                                       Yên Thọ, ngày 03 tháng 3 năm 2022

                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                 Vũ Thị Thủy

 


Nguồn bài viết: Hiệu trưởng

STT Title
Không có nội dung nào để hiển thị
 
  
 

Hiển thị văn bản pháp quy

Thư viện ảnh