SỰ KIỆN NỔI BẬT

( Dự thảo)<br> BÁO CÁO<br> KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2020,<br> PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021


 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

TỈNH THANH HOÁ

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

HUYỆN YÊN ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 


Yên Định, ngàytháng 11năm 2020

Số:/BC – LĐLĐ

 

                                   (  Dự thảo)

BÁO CÁO

  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2020,

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

 

A.   HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2020

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2020 gặp không ít những khó khăn do điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh Covid – 19 xảy ra kéo dài khó lường, thị trường tiêu thụ sản phẩm không ổn định, đã tác động bất lợi đến sản xuất kinh doanh, việc làm và đời sống của đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ và nhân dân. Song được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo quyết liệt của các cấp Uỷ Đảng và của Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, sự điều hành của chính quyền cũng như sự nỗ lực cố gắng của đoàn thể chính trị xã hội, cộng đồng các doanh nghiệp, của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và nhân dân trong huyện. Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định và có bước tăng trưởng khá, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt kế hoạch. Kết quả đó có sự đóng góp hết sức quan trọng của đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn trong huyện.

Đến nay toàn huyện có 134 CĐCS trực thuộc ( tăng 01 CĐCS  so với 6 tháng đầu năm) với số CNCVLĐ hiện có 15 485 người tăng thêm 2 085 , trong đó đoàn viên công đoàn là

13 553 đoàn viên, tăng thêm 632 đoàn viên .

Số lao động có việc làm thường xuyên chiếm 85%. Thu nhập bình quân: khối HCSN: 5.800.000đ/người/tháng; khối sản xuất kinh doanh: 4.000.000đ/người/tháng; thu nhập bình quân chung: 4.900.000  đồng/người/tháng  .

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

            1. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp với các cấp các ngành chăm lo Tết Kỷ Hợi cho công nhân viên chức lao động đặc biệt là CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hướng dẫn công đoàn cơ sở rà soát nắm chắc tình hình đoàn viên, CNVCLĐ, phối hợp với chuyên môn đồng cấp chăm lo Tết cho đoàn viên và người lao động; xét, chọn các trường hợp đặc biệt khó khăn để tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà với số tiền gần 500 triệu đồng trên toàn huyện.

Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Công ty TNHH giầy Alena Việt Nam tổ chức thành công chương trình “ Tết sum vầy” năm 2020 với nhiều hoạt động ý nghĩa, trao quà cho công nhân lao động trị giá trên 150 triệu đồng. Xây dựng Kế hoạch phát động “Tháng công nhân”, “ Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2020. Do điều kiện ảnh hưởng dịch Covid – 19 phải cách ly xã hội, nên năm 2020 các cấp công đoàn không tổ chức Lễ phát động, chỉ tổ chức tuyên truyền và tổ chức phát quà cho CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cụ thể trao 08 suất quà của LĐLĐ tỉnh cho CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi suất 1 triệu đồng; Huyện và các Doanh nghiệp trao trên 100 suất quà trị giá gần 50 triệu đồng.

          Trao tiền hỗ trợ làm nhà 40 triệu đồng từ Quỹ MÂCĐ cho 01 đoàn viên Lê Thị Mơ, giáo viên trường Tiểu học Định Tăng, có hoàn cảnh khó khăn để làm nhà ở.

          Hỗ trợ 10 xuất quà cho CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID 19 của LĐLĐ tỉnh , nỗi xuất  01 triệu đồng; Hỗ trợ 66 xuất quà từ kinh phí tiết kiệm của LĐLĐ huyện trị giá 33 triệu đồng cho Công nhân lao động bị tạm hoãn HĐLĐ có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID 19 tại Công ty ROSe Ochard Việt Nam – thể hiện tình cảm của Tổ chức Công đoàn với CNLĐ nhằm động viên Công nhân lao động an tâm để gắn bó với Doanh nghiệp trong lúc Dịch bệnh; Hướng dẫn các CĐCS thực hiện  Chương trình “Phúc lợi đoàn viên”  thực hiện việc mua các mặt hàng đã ký kết của của các Công ty với LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ huyện với mức giá ưu đãi hỗ trợ người lao động như mua Sữa, mua Bánh trung thu… với mức giá giảm đến 50% cho người Lao động…

          Hướng dẫn các CĐCS chủ động phối hợp với chuyên môn, tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC), Hội nghị người lao động theo Nghị định 04/2015 và Nghị định 149/2018 của Chính phủ và Hướng dẫn số 1360/HD-TLĐ ngày 28/8/2019 của Đoàn Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở: Các đơn vị khối hành chính sự nghiệp thực hiện tương đối tốt QCDC ở cơ sở theo NĐ 04/2015 của Chính phủ, tuy nhiên mới đạt 90%. Hội nghị Người lao động, Hội nghị đối thoại giữa người sử dụng lao động và người lao động 74 % theo tinh thần NĐ 149/CP; việc tổ chức Hội nghị người lao động của Các Quỹ tín Dụng, Các công ty cổ phần nghiêm túc, song việc đối thoại chất lượng chưa cao; Các doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp Tư nhân, việc tổ chức được Hội nghị người lao động, cũng như thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể và đối thoại Định kỳ  trong DN hiệu quả chưa cao. Chính vì vậy quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động ở các DN hiệu quả chưa cao, đặc biệt công ty TS-VINA đã vi phạm nhiều năm, hiện tại đã giải thể từ tháng 2/2020, do số nợ quá lớn cụ thể: Nợ tiền đóng BHXH, BHYT trên 19 tỷ đồng.

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục vận động đoàn viên và người lao động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nghị quyết của Công đoàn

Ngay từ đầu năm 2020 các cấp công đoàn từ huyện đến cơ sở đã tập trung tuyên truyền, phổ biến quán triệt các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Tuyên truyền vận động đoàn viên, CNVCLĐ thi đua lập thành tích “Mừng Đảng - Mừng xuân”, tổ chức đón Tết “An toàn, tiết kiệm”, thực hiện nghiêm luật ATGT, PCCN trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền Kỷ Hợi 2019, đặc biệt tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền phòng chống dịch Covid – 19 bằng hệ Loa truyền thanh, hệ thống Pa nô áp phích đến các CĐCS. Tiếp tục tuyên truyền, học tập Chỉ thị 05- CT/W của Bộ Chính trị “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống Chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ công chức nói không với tiêu cực”. Chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, phong cách phục vụ của cán bộ công chức, viên chức , trách nhiệm, hiệu quả.

Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số 04 – NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh  về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020”; Nghị quyết số 05-NQ/TU về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”; Chỉ thị  số 35 /TW của Bộ chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XXVI huyện Đảng bộ và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền “ Tháng công nhân tháng hành động ATVSLĐ” năm 2020; Quán triệt triển khai Nghị quyết 52 và Nghị quyết số 37 của Bộ chính trị liên quan đến Doanh nghiệp và người Lao động, thực hiện nghiêm túc việc đặt báo Lao động cho CNVCLĐ được tiếp nhận thông tin chính thống từ Diễn đàn của Người lao động; Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị về Xây dựng phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045….

3. Công tác thi đua trong công nhân viên chức lao động

Chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 như tổ chức Hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2015 – 2020. Phát động các phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp.

- Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp năm 2020. Thi đua “ Lao động giỏi, Lao động sáng tạo, tăng năng xuất lao động, chất lượng sản phẩm”, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững; phong trào “Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”; “An toàn vệ sinh thực phẩm”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà; tổ chức Hội thi thợ giỏi”, “Nhân viên giỏi trong đoàn viên, CNLĐ. Tích cực tham gia, tổ chức Hội nghị biểu dương những người lao động giỏi, lao động sáng tạo”;

- Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất- kinh doanh, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, tiếp thu công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế hiện nay.

- Tiếp tục vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác “ Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

- Tổ chức các phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động để các cấp Công đoàn, các ngành, các đơn vị hưởng ứng phong trào thi đua, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân. Phát huy dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, gắn với cuộc vận động xây dựng: “Người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Phong trào tham gia  Hiến máu tình nguyện  “ Mỗi giọt Máu hồng – Trao niềm hy vong” năm 2020 được  cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ tích cực tham gia đã góp phần với nhân dân trong huyện trao trên 600 đơn vị Máu  nghĩa tình để tiếp sức cho các bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo… 

Các công đoàn khối xã, thị trấn tích cực tham mưu và tham gia tổ chức thực hiện Chương trình Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới Kiểu mẫu, Phong trào Xanh sạch đẹp ở tại các Thôn, phố; Chợ an toàn vệ sinh thực phẩm… Gắn với 3 Chương trình Trọng tâm của Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ XXVI.

 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đối với các trường học

Công tác giáo dục tiếp tục được thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Tập trung đổi mới phương pháp giảng dậy của giáo viên, phát huy năng lực học tập của học sinh; tăng cường kỷ cương nề nếp dạy và học; ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, thường xuyên tổ chức các hội thi, giao lưu đúc rút kinh nghiệm trong giảng dạy…

 *Thao giảng cấp huyện:

Bậc Mầm non có 50/70 đồng chí đạt GVG cấp huyện, đạt tỷ lệ 70,4%, trong đó 05 đồng chí đạt xuất sắc được khen thưởng.

Bậc Tiểu có 92/134 đồng chí đạt GVG cấp huyện, đạt tỷ lệ 72%, trong đó có 11 đồng chí  đạt xuất sắc.

Bậc THCS có 73/97 đồng chí đạt GVG cấp huyện, đạt tỷ lệ 75,2%, trong đó có 9 đồng chí đạt xuất sắc  được khen thưởng.

* Tham gia Hội thi Giáo viên giỏi cấp tỉnh: Bậc THCS có 10/11 đồng chí đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh;  Bậc Tiểu học có 20/24 đồng chí đạt Giáo viên giỏi cấp tỉnh .

Trong năm việc viết SKKN được cán bộ, giáo viên quan tâm, số SKKN được xếp loại cấp huyện là 341/394 đạt 86,5%, trong đó có 56 SKKN xếp loại A, 142 SKKN xếp loại B, 143 SKKN xếp loại C, số sáng kiến được gửi đi dự thi HĐKHSKKN cấp tỉnh  là 56 sáng kiến.

Thi HSG các môn văn hóa lớp 9 cấp huyện đạt 265 giải, trong đoa có 9 giải  nhất, 38 giải nhì, 59 giải ba và 156 giải  khuyến khích.

          Ngành đã thường xuyên tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Trong năm học, Phòng GD&ĐT đã tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề theo kế hoạch nhằm đáp ứng yêu cầu Dạy và học

          Tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên tham gia các lớp: lý luận chính trị, Bồi dưỡng cán bộ quản lí, cao học. Trong năm học có 27 cán bộ tham gia học lớp quản lý giáo dục; toàn ngành đã tổ chức rà soát, quy hoạch lãnh đạo quản lý các trường học Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS và lãnh đạo phòng, giai đoạn 2015-2020 và giai đoạn 2020-2025 đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định.  

Tiếp tục tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên được đi học trình độ chuẩn, trên chuẩn về trình độ đào tạo. Tính đến nay 100% cán bộ, giáo viên của 3 bậc MN, TH, THCS đạt trình độ chuẩn, trong đó GV trên chuẩn của bậc mầm non đạt 89,5%, tiểu học đạt 90,9%; THCS đạt 93,72%, TTGDTX  13,6%.

Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia ngày càng được các cấp chính quyền quan tâm hiện nay số trường chuẩn quốc gia trên toàn huyện là 82/86 trường, trong đó THCS là 25 đơn vị, TH là 27 đơn vị, MN là 27 đơn vị, TH&THCS là 01 đơn vị.

Việc đăng ký và xây dựng cơ quan văn hóa vẫn được duy trì và phát huy, đến tháng 6 năm 2020 số đơn vị trường học đạt chuẩn văn hóa là 81/86 trường.

Đến nay toàn ngành Giáo dục Yên Định đã có 14 đơn vị được UBND tỉnh công nhận danh hiệu kiểu mẫu.

Công tác Thi đua khen thưởng năm học 2019-2020: Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen 01 tập thể và 01 Cá nhân; LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho 6 tập thể và 7 cá nhân; CĐGD tỉnh tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân; LĐLĐ huyện tặng Giấy khen cho 21 tập thể và 24 Cá nhân  “ Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2019-2020”

Các đơn vị trường học thực hiện tốt, nghiêm túc công tác Khai giảng  năm học mới 2020-2021 theo đúng Chỉ thị của Bộ GD& ĐT; đúng Hướng dẫn của UBND tỉnh và UBND huyện.

4. Công tác tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã tiến hành rà soát, phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí ủy viên BTV, uỷ viên BCH phụ trách cơ sở; hướng dẫn công đoàn cơ sở xây dựng các chương trình kế hoạch năm 2020. Tổ chức vận động phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, 11 tháng đầu năm 2020 đã kết nạp  trên 1500 đoàn viên, thành lập được 02 CĐCS ( CĐCS Công ty: HUG và CĐCS Công ty Hong Sheng ); Giảm 01 CĐCS do phá sản ( CĐCS công ty TNHH May TS Vina Định Liên )

Tiếp tục và phát huy vai trò nòng cốt, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, thực hiện đồng bộ chức năng của công đoàn; chú trọng thực hiện quy chế dân chủ; tổ chức Hội nghị người lao động, đối thoại, thương lượng ký kết Thỏa ước lao động tập thể; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát,...Khảo sát, nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Tiếp tục thực hiện việc quản lý đoàn viên công đoàn trên phần mềm; Tuy nhiên việc cập nhật Phần mềm Quản lý Đoàn viên các đơn vị chưa quan tâm nhiều và còn rất chậm – đặc biệt là khối Doanh nghiệp.

Tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên tham gia các lớp: lý luận chính trị, Bồi dưỡng cán bộ quản lí, cao học...  

 Kết quả  đánh giá xếp loại CĐCS năm 2020 như sau:  Hoàn thành suất sắc nhiệm vụ:  28 đơn vị  đạt  20,8 %; Hoàn thành tốt 100 đơn vị  đạt  74.62 %; Hoàn  thành nhiệm vụ : 4 đơn vị  chiếm 2,98 %. ( hai  đơn vị không đủ Đ/K xếp loại )

Liên đoàn Lao động huyện Yên Định  đạt  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  đang đề nghị Cụm thi đua  số 3 suy tôn nhận cờ thưởng  đơn vị  xuất sắc của  LĐLĐ tỉnh .

Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng 1 tập thể và 6 cá nhân; LĐLĐ tỉnh khen thưởng 6  tập thể và 8 cá nhân .

5. Công tác nữ công

LĐLĐ huyện đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo BCH công đoàn các cấp tổ chức sinh hoạt nữ công năm 2020. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” trong CNVCLĐ. Tập trung tuyên truyền về chính sách pháp luật, đặc biệt là chế độ chính sách đối với lao động nữ tới các cấp công đoàn và người lao động.

6. Công tác tài chính

 Chỉ đạo các công đoàn cơ sở  thực hiện nhiệm vụ thanh quyết toán tài chính năm 2019 đúng quy định, Liên đoàn Lao động huyện đã Hướng dẫn thu 2% kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn và Mái ấm công đoàn năm 2020; 11 tháng đầu năm 2020 thu KPCĐ – ĐPCĐ   đạt 115 %, thu MACĐ đạt trên 64 % kế hoạch tỉnh giao.  

7. Công tác kiểm tra, giám sát

Xây dựng lịch tiếp đoàn viên; kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020. Trong 11 tháng đầu năm 2020, LĐLĐ huyện kiểm tra ở 4 CĐCS trực thuộc và CĐCS kiểm tra đồng cấp trên 86 đơn vị. Nhìn chung qua công tác kiểm tra cơ bản các Doanh nghiệp các cơ quan, đơn vị và các công đoàn cơ sở thực hiện nghiêm các chế độ, chính sách của người lao động và các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Song vẫn còn doanh nghiệp chưa thực hiện đúng các quy định của pháp luật như công ty TS Vina.

Thường trực LĐLĐ huyện đã thường xuyên làm việc với các công đoàn doanh nghiệp FDI nắm bắt tình hình hoạt động CNLĐ, giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.  

Tham gia cùng đoàn kiểm tra giám sát với MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội huyện trong đợt thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng do ảnh hưởng dịch bệnh Co vid - 19.  Tham gia cùng đoàn kiểm tra giám sát với MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội theo Quyết định 217, Quyết định 218 của Bộ chính trị ở 18 đơn vị.

III. TỒN TẠI HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại hạn chế

- Công tác tuyên truyền, vận động, đoàn viên, người lao động thực hiện các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước của của tổ chức Công đoàn ở một số cơ sở hiệu quả chưa cao, đặc biệt là thực hiện các phong trào thi đua trong đó có phong trào xây dựng công sở xanh – sạch – đẹp, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm.

- Việc phối hợp với chính quyền, chuyên môn tổ chức Hội nghị CBCCVC, NLĐ phát huy quyền dân chủ trực tiếp của cán bộ công chức lao động có mặt còn hạn chế; trong Hội nghị còn nặng nề về đánh giá chuyên môn…

- Chất lượng hoạt động của một số công đoàn khối doanh nghiệp tư nhân còn hình thức, chưa thực sự đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động. Một số đoàn viên, CNLĐ chưa chấp hành nghiêm những Quy định của pháp luật, nội quy của doanh nghiệp dẫn đến vi phạm nội quy lao động bị xử lý kỷ luật.

- Công tác đôn đốc trích nộp  xây dựng Quỹ “Mái ấm công đoàn ” chậm tiến độ, tỷ lệ đơn vị chấp hành đạt thấp.

2. Nguyên nhân

- Cán bộ công đoàn cơ sở kiêm nhiệm, trình độ không đồng đều, chưa đầu tư, dành thời gian nghiên cứu để nâng cao chất lượng hoạt động ngay từ những ngày đầu của năm, chưa thực sự trăn trở cho việc đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn. Chưa chủ động tham mưu cho cấp Ủy đảng, chưa tích cực phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động đồng cấp để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức công đoàn ở cơ sở.

- Một số cấp ủy Đảng cơ sở chưa quan tâm chỉ đạo hoạt động công đoàn, điển hình như chỉ đạo việc tổ chức Hội nghị CBCCVC, NLĐ ở khối xã, thị trấn.

- Chủ sử dụng lao động không hợp tác với  tổ chức công đoàn, còn vi phạm đến quy định của pháp luật như Công ty TS Vina; một số doanh nghiệp chưa tạo điều kiện thời gian cũng như kinh phí để công đoàn hoạt động theo Quy định.       

- Cán bộ chuyên trách chỉ có 3 người, đầu mối cơ sở đông, khối lượng công việc nhiều nên việc bám cơ sở, đôn đốc thực hiện chưa thường xuyên, liên tục cũng là nguyên nhân dẫn đến những hạn chế nêu trên.

 

B . PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG ĐOÀN NĂM  2021

 Khắc phục những hạn chế yếu kém đã nêu trong đầu năm 2020, tập trung chỉ đạo một số nội dung cơ bản trong năm 2021 như sau:

 1. Công tác tuyên truyền; tổ chức quán triệt các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII) và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Huyện uỷ

  - Tập trung tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02/NQHU ngày 16/12/2020 về Phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

- Tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2015-2020”. Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị về  Xây dựng phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030; tầm nhìn đến năm 2045 mỗi đơn vị cần xây dựng Kế hoạch hành động sát đúng với Nghị quyết và tình hình tại Địa Phương Đơn vị.

 - Tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động. Tăng cường giáo dục đoàn viên công đoàn thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng, Nhà nước và không vi phạm pháp luật; đấu tranh Chống hoạt động lợi dụng nhân quyền Chống phá Việt Nam; sử dụng có hiệu quả các trang mạng xã hội như Zalo, facebook trong công tác định hướng dư luận xã hội để CNVCLĐ có cách nhìn đúng, toàn diện về quá trình xây dựng và Phát triển quê hương đất nước.

- Tuyên truyền  thực Nghị quyết  Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020- 2025 tiến tới Đại hội XIII của Đảng, tuyên truyển, tư vấn, phổ biến, giáo dục pháp luật cho CNLĐ trong các doanh nghiệp góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, hạn chế các cuộc ngừng việc tập thể xảy ra trên địa bàn huyện.    

- Tuyên truyền việc thực hiện “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Hội nghị TW4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng  về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “ Trung thành- trách nhiệm- liêm chính- sáng tạo”; tuyên truyền chỉ đạo cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” giai đoạn 2019-2026.

- Tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ CNVCLĐ, tuyên truyền về bầu cử Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

2. Thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, chế độ chính sách đối với CNVCLĐ như: BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ thai sản, ốm đau... thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cơ sở.

- Duy trì phát triển, sử dụng có hiệu quả các loại quỹ do công đoàn quản lý, đẩy mạnh các hoạt động tương thân, tương ái giúp đỡ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; Rà soat, xác minh và thẩm định đoàn viên khó khăn đề nghị hỗ trợ làm nhà ở.

           3. Tổ chức các phong trào thi đua

- Tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”,“Lao động sáng tạo”; phong trào “ Xây dựng nông thôn mới”; phong trào “ Thi đua dạy tốt; học tốt”; phong trào “ Đổi mới sáng tạo trong hoạt động công đoàn”...

 - Đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá cơ sở gắn với công tác tuyên truyền, triển khai công tác phòng chống tai tệ nạn xã hội, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; Thực hiện tốt cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” giai đoạn 2019-2026.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề Tăng cường khối đại đoàn kêt toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong CNVCLĐ.

 4 Công tác Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn

 - Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên; quản lý đoàn viên, nâng cao chất lượng đoàn viên; thực hiện việc đổi thẻ đoàn viên mới phù hợp với việc quản lý hiện đại, mang lại nhiều lợi ích cho đoàn viên.

- Đa dạng hóa phương thức vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS gắn với thương lượng tập thể và nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể. Nâng cao chất lượng hoạt động ở các tổ chức công đoàn; đẩy mạnh công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

 - Vận động CNVCLĐ tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp.

5. Công tác nữ công

 Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” trong CNVCLĐ. Tập trung tuyên truyền về chính sách pháp luật, đặc biệt là chế độ chính sách đối với lao động nữ tới các cấp công đoàn và người lao động.

6. Công tác tài chính:  Thực hiện tốt việc thu đoàn phí và trích nộp kinh phí 2% công đoàn và quản lý tài chính đúng theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam; phấn đấu hoàn thành đạt 100% thu Kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn theo kế hoạch tỉnh giao. Tuyên truyền vận động thu Quỹ MÂCĐ đạt 100% kế hoạch tỉnh giao.

7. Hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra

- Hướng dẫn chỉ đạo  UBKT CĐCS làm tốt công tác tự kiểm tra để đôn đốc nhắc nhở đoàn viên thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, chấp hành Pháp luật Nhà nước và Điều lệ Công đoàn Việt Nam; uốn nắn và chấn chỉnh khi có phát sinh từ cơ sở được kịp thời,

- Phối hợp và chủ động giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo từ cơ sở, ổn định tình hình, hạn chế đơn thư vượt cấp; Giám sát việc chi trả cho các đối tượng được trợ cấp do ảnh hưởng của dịch COVID 19.

            - Tăng cường công tác phối hợp thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217- QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218- QĐ/TW ban hành quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền./.

 

   Nơi nhận:                                                                                 TM. BAN THƯỜNG VỤ

   - VP, Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh ( B/c);                                                       PHÓ  CHỦ TỊCH

   - Ban DVHU, VP Huyện uỷ  ( B/c);

   - Chủ tịch CĐCS

   - Lưu: LĐLĐ                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                              Lưu Xuân Giáp           

 

 

Nguồn bài viết: Ban biên tập

STT Title
Không có nội dung nào để hiển thị
 
  
 

CÔNG ĐOÀN

Tin giáo dục

( Dự thảo)<br> BÁO CÁO<br> KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2020,<br> PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021


 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

TỈNH THANH HOÁ

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

HUYỆN YÊN ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 


Yên Định, ngàytháng 11năm 2020

Số:/BC – LĐLĐ

 

                                   (  Dự thảo)

BÁO CÁO

  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2020,

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

 

A.   HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2020

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2020 gặp không ít những khó khăn do điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh Covid – 19 xảy ra kéo dài khó lường, thị trường tiêu thụ sản phẩm không ổn định, đã tác động bất lợi đến sản xuất kinh doanh, việc làm và đời sống của đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ và nhân dân. Song được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo quyết liệt của các cấp Uỷ Đảng và của Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, sự điều hành của chính quyền cũng như sự nỗ lực cố gắng của đoàn thể chính trị xã hội, cộng đồng các doanh nghiệp, của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và nhân dân trong huyện. Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định và có bước tăng trưởng khá, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt kế hoạch. Kết quả đó có sự đóng góp hết sức quan trọng của đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn trong huyện.

Đến nay toàn huyện có 134 CĐCS trực thuộc ( tăng 01 CĐCS  so với 6 tháng đầu năm) với số CNCVLĐ hiện có 15 485 người tăng thêm 2 085 , trong đó đoàn viên công đoàn là

13 553 đoàn viên, tăng thêm 632 đoàn viên .

Số lao động có việc làm thường xuyên chiếm 85%. Thu nhập bình quân: khối HCSN: 5.800.000đ/người/tháng; khối sản xuất kinh doanh: 4.000.000đ/người/tháng; thu nhập bình quân chung: 4.900.000  đồng/người/tháng  .

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

            1. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp với các cấp các ngành chăm lo Tết Kỷ Hợi cho công nhân viên chức lao động đặc biệt là CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hướng dẫn công đoàn cơ sở rà soát nắm chắc tình hình đoàn viên, CNVCLĐ, phối hợp với chuyên môn đồng cấp chăm lo Tết cho đoàn viên và người lao động; xét, chọn các trường hợp đặc biệt khó khăn để tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà với số tiền gần 500 triệu đồng trên toàn huyện.

Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Công ty TNHH giầy Alena Việt Nam tổ chức thành công chương trình “ Tết sum vầy” năm 2020 với nhiều hoạt động ý nghĩa, trao quà cho công nhân lao động trị giá trên 150 triệu đồng. Xây dựng Kế hoạch phát động “Tháng công nhân”, “ Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2020. Do điều kiện ảnh hưởng dịch Covid – 19 phải cách ly xã hội, nên năm 2020 các cấp công đoàn không tổ chức Lễ phát động, chỉ tổ chức tuyên truyền và tổ chức phát quà cho CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cụ thể trao 08 suất quà của LĐLĐ tỉnh cho CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi suất 1 triệu đồng; Huyện và các Doanh nghiệp trao trên 100 suất quà trị giá gần 50 triệu đồng.

          Trao tiền hỗ trợ làm nhà 40 triệu đồng từ Quỹ MÂCĐ cho 01 đoàn viên Lê Thị Mơ, giáo viên trường Tiểu học Định Tăng, có hoàn cảnh khó khăn để làm nhà ở.

          Hỗ trợ 10 xuất quà cho CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID 19 của LĐLĐ tỉnh , nỗi xuất  01 triệu đồng; Hỗ trợ 66 xuất quà từ kinh phí tiết kiệm của LĐLĐ huyện trị giá 33 triệu đồng cho Công nhân lao động bị tạm hoãn HĐLĐ có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID 19 tại Công ty ROSe Ochard Việt Nam – thể hiện tình cảm của Tổ chức Công đoàn với CNLĐ nhằm động viên Công nhân lao động an tâm để gắn bó với Doanh nghiệp trong lúc Dịch bệnh; Hướng dẫn các CĐCS thực hiện  Chương trình “Phúc lợi đoàn viên”  thực hiện việc mua các mặt hàng đã ký kết của của các Công ty với LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ huyện với mức giá ưu đãi hỗ trợ người lao động như mua Sữa, mua Bánh trung thu… với mức giá giảm đến 50% cho người Lao động…

          Hướng dẫn các CĐCS chủ động phối hợp với chuyên môn, tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC), Hội nghị người lao động theo Nghị định 04/2015 và Nghị định 149/2018 của Chính phủ và Hướng dẫn số 1360/HD-TLĐ ngày 28/8/2019 của Đoàn Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở: Các đơn vị khối hành chính sự nghiệp thực hiện tương đối tốt QCDC ở cơ sở theo NĐ 04/2015 của Chính phủ, tuy nhiên mới đạt 90%. Hội nghị Người lao động, Hội nghị đối thoại giữa người sử dụng lao động và người lao động 74 % theo tinh thần NĐ 149/CP; việc tổ chức Hội nghị người lao động của Các Quỹ tín Dụng, Các công ty cổ phần nghiêm túc, song việc đối thoại chất lượng chưa cao; Các doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp Tư nhân, việc tổ chức được Hội nghị người lao động, cũng như thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể và đối thoại Định kỳ  trong DN hiệu quả chưa cao. Chính vì vậy quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động ở các DN hiệu quả chưa cao, đặc biệt công ty TS-VINA đã vi phạm nhiều năm, hiện tại đã giải thể từ tháng 2/2020, do số nợ quá lớn cụ thể: Nợ tiền đóng BHXH, BHYT trên 19 tỷ đồng.

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục vận động đoàn viên và người lao động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nghị quyết của Công đoàn

Ngay từ đầu năm 2020 các cấp công đoàn từ huyện đến cơ sở đã tập trung tuyên truyền, phổ biến quán triệt các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Tuyên truyền vận động đoàn viên, CNVCLĐ thi đua lập thành tích “Mừng Đảng - Mừng xuân”, tổ chức đón Tết “An toàn, tiết kiệm”, thực hiện nghiêm luật ATGT, PCCN trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền Kỷ Hợi 2019, đặc biệt tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền phòng chống dịch Covid – 19 bằng hệ Loa truyền thanh, hệ thống Pa nô áp phích đến các CĐCS. Tiếp tục tuyên truyền, học tập Chỉ thị 05- CT/W của Bộ Chính trị “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống Chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ công chức nói không với tiêu cực”. Chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, phong cách phục vụ của cán bộ công chức, viên chức , trách nhiệm, hiệu quả.

Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số 04 – NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh  về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020”; Nghị quyết số 05-NQ/TU về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”; Chỉ thị  số 35 /TW của Bộ chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XXVI huyện Đảng bộ và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền “ Tháng công nhân tháng hành động ATVSLĐ” năm 2020; Quán triệt triển khai Nghị quyết 52 và Nghị quyết số 37 của Bộ chính trị liên quan đến Doanh nghiệp và người Lao động, thực hiện nghiêm túc việc đặt báo Lao động cho CNVCLĐ được tiếp nhận thông tin chính thống từ Diễn đàn của Người lao động; Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị về Xây dựng phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045….

3. Công tác thi đua trong công nhân viên chức lao động

Chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 như tổ chức Hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2015 – 2020. Phát động các phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp.

- Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp năm 2020. Thi đua “ Lao động giỏi, Lao động sáng tạo, tăng năng xuất lao động, chất lượng sản phẩm”, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững; phong trào “Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”; “An toàn vệ sinh thực phẩm”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà; tổ chức Hội thi thợ giỏi”, “Nhân viên giỏi trong đoàn viên, CNLĐ. Tích cực tham gia, tổ chức Hội nghị biểu dương những người lao động giỏi, lao động sáng tạo”;

- Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất- kinh doanh, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, tiếp thu công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế hiện nay.

- Tiếp tục vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác “ Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

- Tổ chức các phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động để các cấp Công đoàn, các ngành, các đơn vị hưởng ứng phong trào thi đua, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân. Phát huy dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, gắn với cuộc vận động xây dựng: “Người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Phong trào tham gia  Hiến máu tình nguyện  “ Mỗi giọt Máu hồng – Trao niềm hy vong” năm 2020 được  cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ tích cực tham gia đã góp phần với nhân dân trong huyện trao trên 600 đơn vị Máu  nghĩa tình để tiếp sức cho các bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo… 

Các công đoàn khối xã, thị trấn tích cực tham mưu và tham gia tổ chức thực hiện Chương trình Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới Kiểu mẫu, Phong trào Xanh sạch đẹp ở tại các Thôn, phố; Chợ an toàn vệ sinh thực phẩm… Gắn với 3 Chương trình Trọng tâm của Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ XXVI.

 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đối với các trường học

Công tác giáo dục tiếp tục được thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Tập trung đổi mới phương pháp giảng dậy của giáo viên, phát huy năng lực học tập của học sinh; tăng cường kỷ cương nề nếp dạy và học; ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, thường xuyên tổ chức các hội thi, giao lưu đúc rút kinh nghiệm trong giảng dạy…

 *Thao giảng cấp huyện:

Bậc Mầm non có 50/70 đồng chí đạt GVG cấp huyện, đạt tỷ lệ 70,4%, trong đó 05 đồng chí đạt xuất sắc được khen thưởng.

Bậc Tiểu có 92/134 đồng chí đạt GVG cấp huyện, đạt tỷ lệ 72%, trong đó có 11 đồng chí  đạt xuất sắc.

Bậc THCS có 73/97 đồng chí đạt GVG cấp huyện, đạt tỷ lệ 75,2%, trong đó có 9 đồng chí đạt xuất sắc  được khen thưởng.

* Tham gia Hội thi Giáo viên giỏi cấp tỉnh: Bậc THCS có 10/11 đồng chí đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh;  Bậc Tiểu học có 20/24 đồng chí đạt Giáo viên giỏi cấp tỉnh .

Trong năm việc viết SKKN được cán bộ, giáo viên quan tâm, số SKKN được xếp loại cấp huyện là 341/394 đạt 86,5%, trong đó có 56 SKKN xếp loại A, 142 SKKN xếp loại B, 143 SKKN xếp loại C, số sáng kiến được gửi đi dự thi HĐKHSKKN cấp tỉnh  là 56 sáng kiến.

Thi HSG các môn văn hóa lớp 9 cấp huyện đạt 265 giải, trong đoa có 9 giải  nhất, 38 giải nhì, 59 giải ba và 156 giải  khuyến khích.

          Ngành đã thường xuyên tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Trong năm học, Phòng GD&ĐT đã tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề theo kế hoạch nhằm đáp ứng yêu cầu Dạy và học

          Tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên tham gia các lớp: lý luận chính trị, Bồi dưỡng cán bộ quản lí, cao học. Trong năm học có 27 cán bộ tham gia học lớp quản lý giáo dục; toàn ngành đã tổ chức rà soát, quy hoạch lãnh đạo quản lý các trường học Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS và lãnh đạo phòng, giai đoạn 2015-2020 và giai đoạn 2020-2025 đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định.  

Tiếp tục tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên được đi học trình độ chuẩn, trên chuẩn về trình độ đào tạo. Tính đến nay 100% cán bộ, giáo viên của 3 bậc MN, TH, THCS đạt trình độ chuẩn, trong đó GV trên chuẩn của bậc mầm non đạt 89,5%, tiểu học đạt 90,9%; THCS đạt 93,72%, TTGDTX  13,6%.

Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia ngày càng được các cấp chính quyền quan tâm hiện nay số trường chuẩn quốc gia trên toàn huyện là 82/86 trường, trong đó THCS là 25 đơn vị, TH là 27 đơn vị, MN là 27 đơn vị, TH&THCS là 01 đơn vị.

Việc đăng ký và xây dựng cơ quan văn hóa vẫn được duy trì và phát huy, đến tháng 6 năm 2020 số đơn vị trường học đạt chuẩn văn hóa là 81/86 trường.

Đến nay toàn ngành Giáo dục Yên Định đã có 14 đơn vị được UBND tỉnh công nhận danh hiệu kiểu mẫu.

Công tác Thi đua khen thưởng năm học 2019-2020: Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen 01 tập thể và 01 Cá nhân; LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho 6 tập thể và 7 cá nhân; CĐGD tỉnh tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân; LĐLĐ huyện tặng Giấy khen cho 21 tập thể và 24 Cá nhân  “ Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2019-2020”

Các đơn vị trường học thực hiện tốt, nghiêm túc công tác Khai giảng  năm học mới 2020-2021 theo đúng Chỉ thị của Bộ GD& ĐT; đúng Hướng dẫn của UBND tỉnh và UBND huyện.

4. Công tác tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã tiến hành rà soát, phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí ủy viên BTV, uỷ viên BCH phụ trách cơ sở; hướng dẫn công đoàn cơ sở xây dựng các chương trình kế hoạch năm 2020. Tổ chức vận động phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, 11 tháng đầu năm 2020 đã kết nạp  trên 1500 đoàn viên, thành lập được 02 CĐCS ( CĐCS Công ty: HUG và CĐCS Công ty Hong Sheng ); Giảm 01 CĐCS do phá sản ( CĐCS công ty TNHH May TS Vina Định Liên )

Tiếp tục và phát huy vai trò nòng cốt, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, thực hiện đồng bộ chức năng của công đoàn; chú trọng thực hiện quy chế dân chủ; tổ chức Hội nghị người lao động, đối thoại, thương lượng ký kết Thỏa ước lao động tập thể; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát,...Khảo sát, nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Tiếp tục thực hiện việc quản lý đoàn viên công đoàn trên phần mềm; Tuy nhiên việc cập nhật Phần mềm Quản lý Đoàn viên các đơn vị chưa quan tâm nhiều và còn rất chậm – đặc biệt là khối Doanh nghiệp.

Tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên tham gia các lớp: lý luận chính trị, Bồi dưỡng cán bộ quản lí, cao học...  

 Kết quả  đánh giá xếp loại CĐCS năm 2020 như sau:  Hoàn thành suất sắc nhiệm vụ:  28 đơn vị  đạt  20,8 %; Hoàn thành tốt 100 đơn vị  đạt  74.62 %; Hoàn  thành nhiệm vụ : 4 đơn vị  chiếm 2,98 %. ( hai  đơn vị không đủ Đ/K xếp loại )

Liên đoàn Lao động huyện Yên Định  đạt  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  đang đề nghị Cụm thi đua  số 3 suy tôn nhận cờ thưởng  đơn vị  xuất sắc của  LĐLĐ tỉnh .

Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng 1 tập thể và 6 cá nhân; LĐLĐ tỉnh khen thưởng 6  tập thể và 8 cá nhân .

5. Công tác nữ công

LĐLĐ huyện đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo BCH công đoàn các cấp tổ chức sinh hoạt nữ công năm 2020. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” trong CNVCLĐ. Tập trung tuyên truyền về chính sách pháp luật, đặc biệt là chế độ chính sách đối với lao động nữ tới các cấp công đoàn và người lao động.

6. Công tác tài chính

 Chỉ đạo các công đoàn cơ sở  thực hiện nhiệm vụ thanh quyết toán tài chính năm 2019 đúng quy định, Liên đoàn Lao động huyện đã Hướng dẫn thu 2% kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn và Mái ấm công đoàn năm 2020; 11 tháng đầu năm 2020 thu KPCĐ – ĐPCĐ   đạt 115 %, thu MACĐ đạt trên 64 % kế hoạch tỉnh giao.  

7. Công tác kiểm tra, giám sát

Xây dựng lịch tiếp đoàn viên; kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020. Trong 11 tháng đầu năm 2020, LĐLĐ huyện kiểm tra ở 4 CĐCS trực thuộc và CĐCS kiểm tra đồng cấp trên 86 đơn vị. Nhìn chung qua công tác kiểm tra cơ bản các Doanh nghiệp các cơ quan, đơn vị và các công đoàn cơ sở thực hiện nghiêm các chế độ, chính sách của người lao động và các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Song vẫn còn doanh nghiệp chưa thực hiện đúng các quy định của pháp luật như công ty TS Vina.

Thường trực LĐLĐ huyện đã thường xuyên làm việc với các công đoàn doanh nghiệp FDI nắm bắt tình hình hoạt động CNLĐ, giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.  

Tham gia cùng đoàn kiểm tra giám sát với MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội huyện trong đợt thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng do ảnh hưởng dịch bệnh Co vid - 19.  Tham gia cùng đoàn kiểm tra giám sát với MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội theo Quyết định 217, Quyết định 218 của Bộ chính trị ở 18 đơn vị.

III. TỒN TẠI HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại hạn chế

- Công tác tuyên truyền, vận động, đoàn viên, người lao động thực hiện các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước của của tổ chức Công đoàn ở một số cơ sở hiệu quả chưa cao, đặc biệt là thực hiện các phong trào thi đua trong đó có phong trào xây dựng công sở xanh – sạch – đẹp, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm.

- Việc phối hợp với chính quyền, chuyên môn tổ chức Hội nghị CBCCVC, NLĐ phát huy quyền dân chủ trực tiếp của cán bộ công chức lao động có mặt còn hạn chế; trong Hội nghị còn nặng nề về đánh giá chuyên môn…

- Chất lượng hoạt động của một số công đoàn khối doanh nghiệp tư nhân còn hình thức, chưa thực sự đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động. Một số đoàn viên, CNLĐ chưa chấp hành nghiêm những Quy định của pháp luật, nội quy của doanh nghiệp dẫn đến vi phạm nội quy lao động bị xử lý kỷ luật.

- Công tác đôn đốc trích nộp  xây dựng Quỹ “Mái ấm công đoàn ” chậm tiến độ, tỷ lệ đơn vị chấp hành đạt thấp.

2. Nguyên nhân

- Cán bộ công đoàn cơ sở kiêm nhiệm, trình độ không đồng đều, chưa đầu tư, dành thời gian nghiên cứu để nâng cao chất lượng hoạt động ngay từ những ngày đầu của năm, chưa thực sự trăn trở cho việc đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn. Chưa chủ động tham mưu cho cấp Ủy đảng, chưa tích cực phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động đồng cấp để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức công đoàn ở cơ sở.

- Một số cấp ủy Đảng cơ sở chưa quan tâm chỉ đạo hoạt động công đoàn, điển hình như chỉ đạo việc tổ chức Hội nghị CBCCVC, NLĐ ở khối xã, thị trấn.

- Chủ sử dụng lao động không hợp tác với  tổ chức công đoàn, còn vi phạm đến quy định của pháp luật như Công ty TS Vina; một số doanh nghiệp chưa tạo điều kiện thời gian cũng như kinh phí để công đoàn hoạt động theo Quy định.       

- Cán bộ chuyên trách chỉ có 3 người, đầu mối cơ sở đông, khối lượng công việc nhiều nên việc bám cơ sở, đôn đốc thực hiện chưa thường xuyên, liên tục cũng là nguyên nhân dẫn đến những hạn chế nêu trên.

 

B . PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG ĐOÀN NĂM  2021

 Khắc phục những hạn chế yếu kém đã nêu trong đầu năm 2020, tập trung chỉ đạo một số nội dung cơ bản trong năm 2021 như sau:

 1. Công tác tuyên truyền; tổ chức quán triệt các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII) và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Huyện uỷ

  - Tập trung tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02/NQHU ngày 16/12/2020 về Phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

- Tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2015-2020”. Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị về  Xây dựng phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030; tầm nhìn đến năm 2045 mỗi đơn vị cần xây dựng Kế hoạch hành động sát đúng với Nghị quyết và tình hình tại Địa Phương Đơn vị.

 - Tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động. Tăng cường giáo dục đoàn viên công đoàn thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng, Nhà nước và không vi phạm pháp luật; đấu tranh Chống hoạt động lợi dụng nhân quyền Chống phá Việt Nam; sử dụng có hiệu quả các trang mạng xã hội như Zalo, facebook trong công tác định hướng dư luận xã hội để CNVCLĐ có cách nhìn đúng, toàn diện về quá trình xây dựng và Phát triển quê hương đất nước.

- Tuyên truyền  thực Nghị quyết  Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020- 2025 tiến tới Đại hội XIII của Đảng, tuyên truyển, tư vấn, phổ biến, giáo dục pháp luật cho CNLĐ trong các doanh nghiệp góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, hạn chế các cuộc ngừng việc tập thể xảy ra trên địa bàn huyện.    

- Tuyên truyền việc thực hiện “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Hội nghị TW4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng  về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “ Trung thành- trách nhiệm- liêm chính- sáng tạo”; tuyên truyền chỉ đạo cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” giai đoạn 2019-2026.

- Tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ CNVCLĐ, tuyên truyền về bầu cử Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

2. Thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, chế độ chính sách đối với CNVCLĐ như: BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ thai sản, ốm đau... thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cơ sở.

- Duy trì phát triển, sử dụng có hiệu quả các loại quỹ do công đoàn quản lý, đẩy mạnh các hoạt động tương thân, tương ái giúp đỡ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; Rà soat, xác minh và thẩm định đoàn viên khó khăn đề nghị hỗ trợ làm nhà ở.

           3. Tổ chức các phong trào thi đua

- Tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”,“Lao động sáng tạo”; phong trào “ Xây dựng nông thôn mới”; phong trào “ Thi đua dạy tốt; học tốt”; phong trào “ Đổi mới sáng tạo trong hoạt động công đoàn”...

 - Đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá cơ sở gắn với công tác tuyên truyền, triển khai công tác phòng chống tai tệ nạn xã hội, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; Thực hiện tốt cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” giai đoạn 2019-2026.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề Tăng cường khối đại đoàn kêt toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong CNVCLĐ.

 4 Công tác Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn

 - Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên; quản lý đoàn viên, nâng cao chất lượng đoàn viên; thực hiện việc đổi thẻ đoàn viên mới phù hợp với việc quản lý hiện đại, mang lại nhiều lợi ích cho đoàn viên.

- Đa dạng hóa phương thức vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS gắn với thương lượng tập thể và nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể. Nâng cao chất lượng hoạt động ở các tổ chức công đoàn; đẩy mạnh công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

 - Vận động CNVCLĐ tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp.

5. Công tác nữ công

 Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” trong CNVCLĐ. Tập trung tuyên truyền về chính sách pháp luật, đặc biệt là chế độ chính sách đối với lao động nữ tới các cấp công đoàn và người lao động.

6. Công tác tài chính:  Thực hiện tốt việc thu đoàn phí và trích nộp kinh phí 2% công đoàn và quản lý tài chính đúng theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam; phấn đấu hoàn thành đạt 100% thu Kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn theo kế hoạch tỉnh giao. Tuyên truyền vận động thu Quỹ MÂCĐ đạt 100% kế hoạch tỉnh giao.

7. Hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra

- Hướng dẫn chỉ đạo  UBKT CĐCS làm tốt công tác tự kiểm tra để đôn đốc nhắc nhở đoàn viên thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, chấp hành Pháp luật Nhà nước và Điều lệ Công đoàn Việt Nam; uốn nắn và chấn chỉnh khi có phát sinh từ cơ sở được kịp thời,

- Phối hợp và chủ động giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo từ cơ sở, ổn định tình hình, hạn chế đơn thư vượt cấp; Giám sát việc chi trả cho các đối tượng được trợ cấp do ảnh hưởng của dịch COVID 19.

            - Tăng cường công tác phối hợp thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217- QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218- QĐ/TW ban hành quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền./.

 

   Nơi nhận:                                                                                 TM. BAN THƯỜNG VỤ

   - VP, Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh ( B/c);                                                       PHÓ  CHỦ TỊCH

   - Ban DVHU, VP Huyện uỷ  ( B/c);

   - Chủ tịch CĐCS

   - Lưu: LĐLĐ                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                              Lưu Xuân Giáp           

 

 

Nguồn bài viết: Ban biên tập

STT Title
Không có nội dung nào để hiển thị
 
  
 

Hiển thị văn bản pháp quy

Thư viện ảnh