Giải toán trên mạng cùng VOlympic

Sự kiện nổi bật

 • báo cáo tổng kết công tác thư viện trường tiểu học yên thọ năm học 2018-2019  PHÒNG GD& ĐT YÊN ĐỊNH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THỌ

  Số: 01/ BC-THYT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Yên Thọ, ngày 09 tháng 5 năm 2019

  BÁO CÁO
  CÔNG TÁC THƯ VIỆN
  Năm học 2018-2019

  Thực công văn số 115/PGDĐT ngày 02 tháng 05 năm 2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo Yên Định về việc báo cáo thực trang thư viện năm học 2018-2019, bộ phận thư viện xin báo cáo Công tác Thư viện trường học năm học 2018-2019 cụ thể như sau:
  A. ĐIỂM TÌNH HÌNH
  Năm học 2018-2019 nhà trường hiện có tổng số cán bộ giáo viên là 21 đồng chí: trong đó biên chế 18 đồng chí hợp đồng 3 đồng chí
  - Nhà trường có sĩ số học sinh ổn định qua các năm học: cụ thể năm học 2018-2019 có 351 học sinh với 12 lớp học.
  B. CÔNG TÁC THƯ VIỆN:
  Chương I . ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
  * Thuận lợi :
  - Thư viện thường xuyên được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường.
  - Thư viện đã có phòng đọc cho giáo viên và học sinh, có tủ giá tương đối đầy đủ.
  - Cán bộ thư viện có chuyên môn nghiệp vụ, nhiệt tình, luôn tích cực học hỏi kinh nghiệm của một số đồng nghiệp đi trước.
  - Đội ngũ giáo viên trong nhà trường được đào tạo chuẩn hóa, đa số giáo viên trẻ, khỏe, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có tinh thần nhiệt huyết sáng tạo, ham học hỏi, thích đọc sách báo.
  - Học sinh có ý thức học tập tốt, ham học, ham hiểu biết thường xuyên đến thư viện đọc mượn sách.
  100% giáo viên và học sinh có ý thức bảo quản tốt sách, báo-tạp chí.
  * Khó khăn:
  - Học sinh còn nhỏ nên chưa có ý thức cao khi tham gia đọc sách, giữ gìn sách.
  - Tủ giá để sách còn chưa đồng bộ
  - Nguồn kinh phí bổ sung cho thư viện còn hạn hẹp
  Chương II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN
  - Đầu năm thư viện đã cung ứng sách, vở đồ dùng học tập cho học sinh và giáo viên trong nhà trường
  - Xây dựng và thông qua kế hoạch hoạt động thư viện năm học 2018-2019.
  - Thành lập tổ cộng tác viên thư viện năm học 2018-2019
  - Làm các công tác thường xuyên của thư viện như: vệ sinh kho sách, sắp xếp lại số sách trong kho, phân loại, dán nhãn sách mới nhập...
  - Cho giáo viên mượn sách, tài liệu để giảng dạy.
  - Hướng dẫn giáo viên, học sinh sử dụng nội quy thư viện và phương pháp bảo quản sách đồng thời hướng dẫn giáo viên, học sinh đọc sách và ghi chép những nội dung chọn lọc.
  - Cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn mượn sách để học tập ngay từ đầu năm học.
  - Đảm bảo 100% giáo viên có đủ sách để giảng dạy và 100% học sinh có đủ sách để học tập và luyện tập.
  - Xây dựng kế hoạch và tổ chức đọc sách theo chủ đề trong tháng/ năm học 2018-2019 thành công.
  - Phối hợp với Đoàn đội giới thiệu sách cho học sinh theo tháng cụ thể như sau:
  STT Tháng Nội dung
  1
  2
  3
  4
  5
  + Sách giáo khoa:
  - Thư viện nhà trường có 1300 cuốn sách giáo khoa
  - Đầu năm học thư viện đã cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn mượn sách, đảm bảo 100% học sinh thuộc diện chính sách xã hội, học sinh nghèo có đủ sách giáo khoa để học tập.
  + Sách nghiệp vụ giáo viên.
  - Thư viện nhà trường có 795 cuốn sách nghiệp vụ cung cấp đầy đủ sách về bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên.Sách nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên đầy đủ.
  + Sách tham khảo.
  - Đảm bảo cho giáo viên và học sinh được nghiên cứu và học tập nhà trường luôn quan tâm đầu tư đầu sách tham khảo cho thư viện với số lượng sách là 854 cuốn phong phú về chủng loại và số lượng
  - Các loại sách mở rộng kiến thức, nâng cao trình độ của môn học, sách phục các nhu cầu về mở rộng, nâng cao kiến thức chung, tài liệu về các cuộc thi theo chủ đề, chuyên đề đảm bảo số lượng cho giáo viên và học sinh.
  + Báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh, băng đĩa giáo khoa.
  - Báo tạp chí được sắp xếp khoa học, dễ sử dụng với số lượng 05 loại ( Tạp chí văn học tuổi thơ, Toán học tuổi thơ, Tạp chí Giáo dục tiểu học, Tạp chí Giáo dục Thanh Hóa, Báo lao động)
  - Tranh ảnh, bản đồ có đầy đủ về số lượng và chủng loại được sắp xếp gọ gàng, sạch sẽ, đảm bảo cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh.
  Băng đĩa có 40 cái được bảo quản cẩn thận
  Chương III. CƠ SỞ VẬT CHẤT
  - Phòng thư viện có diện tích đạt chuẩn và trên chuẩn đủ điều kiện cho thư viện hoạt động.
  - Thư viện có 04 giá chuyên dùng để đựng sách, 01 giá trưng bày sách thiếu nhi và 12 tủ sách lam sơn được đặt tại mỗi lớp phục vụ cho việc mượn đọc tại lớp học.
  - Có đủ bàn ghế, ánh sáng cho phòng đọc và cho cán bộ làm công tác thư viện.
  Trong năm học Thư viện nhà trường đã nhập về cho thư viện là:
  - Phòng GD&ĐT Phổ Yên cấp phát 36 quyển (sách thiếu nhi)
  - Nhà trường mua bổ sung: 58 quyển trong đó:
  + Sách đạo đức: 38 quyển
  + Sách tham khảo 1,2,3,4,5: 9 quyển
  + Sách nghiệp vụ: 11 quyển
  Chương IV. VỀ NGHIỆP VỤ
  - Những sách mới nhập về thư viện đều được xử lý theo đúng nghiệp vụ thư viện.
  - Thư viện có cuốn tập hướng dẫn sử dụng mục lục sách, bảng nội quy thư viện, biểu đồ phát triển kho sách, biểu đồ theo dõi tình hình đọc sách trong các năm và các câu khẩu hiệu.
  - Có đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách để hoạt động thư viện như: Sổ đăng ký tổng quát, sổ đăng ký các biệt sổ đăng ký sách giáo khoa, sổ đăng ký sách giáo viên, sổ theo dõi mượn của giáo viên và học sinh.
  Chương V. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG.
  - Hiệu trưởng trực tiếp lãnh đạo công tác thư viện.
  - Thành lập Tổ cộng tác viên thư viện trong nhà trường.
  - Xây dựng kế hoạch công tác, hoạt động thư viện cụ thể.
  - Thư viện đã tổ chức được 9 lượt tuyên truyền giới thiệu sách, chủ yếu là giới thiệu dưới cờ.
  - Hàng tháng có báo cáo và kế hoạch hoạt động trình hiệu trưởng duyệt đúng định kì và thời gian quy định. Sau mỗi tháng có thống kê số GV mượn sách, thiết bị dạy học để BGH kiêm tra.
  - Cuối học kì I cán bộ thư viện làm công tác báo cáo sơ kết công tác hoạt động thư viện, báo cáo cho Hiệu trưởng nắm tình hình hoạt động của thư viện trong học kì I để điều chỉnh kịp thời và rút kinh nghiệm để thực hiện trong học kì II.
  - Giáo viên và học sinh thường xuyên sử dụng sách, báo, tài liệu của thư viện.
  Chương VI. QUẢN LÝ THƯ VIỆN
  - Sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục thường xuyên tu sửa bao bọc sách bị hư hỏng, tranh ảnh, bản đồ được đánh thành tập thuận lợi cho việc sử dụng lâu dài.
  - Sách, báo tạp chí luôn được sử lý kỹ thuật và được đăng ký đầy đủ vào sổ theo dõi đúng quy định
  - Có đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách để theo dõi hoạt động của thư viện như:
  + Sổ đăng ký cá biệt (04 loại sổ đăng ký cá biệt sách giáo khoa; sách nghiệp vụ, sách tham khảo, sách thiếu nhi)
  + Sổ nhập tài liệu vào thư viện, sổ đăng ký tổng quát
  +sổ đăng kí báo, tạp chí
  + Sổ mượn, trả sách giáo viên, học sinh.
  + Sổ thống kê bạn đọc, sổ thao dõi đọc sách của giáo viên và học sinh.
  Chương VII. CÁC Ý KIẾN ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
  - Đề nghị nhà trường trang giá để sách đồng bộ và đúng quy định.
  - Bổ sung thêm sách nghiệp vụ, sách tham khảo.


  Người làm báo cáo Hiệu trưởng
  Nguyễn Thị Hường Vũ Thị thủy

 • múa hát sân trường

  trường tiểu học Yên Thọ ngày 25 tháng 3 năm 2019 đã tổ chức hoạt động ngoại khóa cho toàn thể các em học sinh trong nhà trường với bài thể dục vui khỏe và múa hát sân trường

 • các tết ấm no của các em trường tIểu học Yên Thọ

  chao các xuất quà cho các em nghèo trong dịp tết nguyên đán kỷ hợi năm 2019

 • sáng kiến kinh nghiệm năm học 2017-2018

  sáng kiến phục vuj cho công tác dạy và học

 • Màu sắc kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

  Cứ mỗi dịp thu về, đông chớm, nhà nhà lại ấm lên bởi bàn tay người mẹ, người chị, người bạn gái...Những người chồng lại ấm lòng khi nghĩ về một bóng hình yêu dấu. Những người mẹ, người chị, người bạn gái ấy đích thực là mùa thu quyến rũ, ấm áp, là người giữ ngọn lửa vĩnh hằng cho cuộc sống.

Hoạt động cơ sở

Tin từ tiểu học

Văn hóa xã hội

Thư viện tài liệu

Thư viện ảnh